epäsuhtaiset epäpätevyysalennukset

Miten opettajien epäpätevyysalennukset määräytyvät? Miksi esim.erään opettajan opintoja suorittamattoman henkilön palkasta vähennetään vain 6% epäpätevyydestä, mutta pedagogiset suorittaneen,pätevän opettajan palkasta viedään 18% epäpätevyysvähennyksenä? Kummallakin on korkeakoulututkinto. Toisaalta taas yhden opettajaa leikkivän, pedagogisia käymättömän tradenomin palkasta ei tehdä lainkaan epäpätevyysalennuksia hänen toimiessaan tuntiopettajana.
aihealueelle Palkka 2 vuotta sitten
kas kummaa
Kysytty 2 vuotta sitten
kas kummaa
Minkälaisen oppilaitoksen opettajien epäpätevyyksistä kyselet?
kyseleväinen
Vastattu 2 vuotta sitten
kyseleväinen