Epäptevyysalennus

Miten on, liiton työsuhdeneuvonnasta kerrottiin, että puuttuva koulutus ei saa olla enää nykyään peruste epäpätevyysalennulseen. Esim. Valmistunut Sosionomi ilman vasuopintoja toimii lto-sijaisena niin talentian mukaan puuttuvat opinnot ei saa olla syy aleen ja jos ale on niin työn vaativuus oltava "kevennettyä" pätevän lto:n työhön nähden ja eriteltynä. Miten tämä nyt on, onko sopimuksesta poistettu tämä epäpätevyys Kohta? Kuitenkin mietin, että jos kaupunki vaatii lto-pätevyyttä niin, eikös sillon ole niin että työntekijä ei vastaa vaatimuksiin =ale. Ihmetytti vain tuo talentian kanta.
aihealueelle Palkka 2 vuotta sitten
Nasu
Kysytty 2 vuotta sitten
Nasu
Ammattiliittona Talentia on tietenkin sitä mieltä, että koska epäpätevyysalennus ei ole pakollinen, niin työnantaja voisi olla käyttämättä sitä. Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti työntekijän tehtävien vaativuus, joka perustuu tehtäväkuvaukseen. Työnantaja voi kuitenkin harkintansa mukaan alentaa työntekijän palkkaa puuttuvan koulutuksen takia enintään 10 %. Määräys on KVTES:n II luvun 9 §:n 2 momentissa. Kysy paikallisen luottamusmiehen kantaa siihen, onko sinua kohdeltu tasapuolisesti verrattuna muihin vastaavassa asemassa oleviin, joille on tehty epäpätevyysalennus.
E-L
Vastattu 2 vuotta sitten
E-L