Kuuluuko 5h työpäivään kahvitauko?

Eli kysymys onkin, että kuuluuko 5h työpäivään 10min kahvitauko? Olen siis koulunkäynninohjaaja ja KVETS sopimus.
aihealueelle Työaika vuosi sitten
henni
Kysytty vuosi sitten
henni
Kahvitauon saamiseen ei ole työvuoron pituuteen liittyvää rajoitusta. III luvun 26 § pykälä määrää, että viranhaltijalle/työntekijälle järjestetään päivittäin yksi 10 minuutin pituinen tauko (kahvitauko), joka luetaan työaikaan ja jonka aikana viranhaltija/työntekijä ei saa poistua työpaikalta. Tauko järjestetään tarvittaessa vuoroittain ja muutoinkin siten, ettei tauosta aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille. Taukoa ei saa sijoittaa työvuoron/työpäivän alkuun tai loppuun. Lisätietoja saat ammattiliittosi jäseniä edustavalta luottamusmieheltä.
ab
Vastattu vuosi sitten
ab