Loman kertyminen / määräaikainen työsuhde

Olen määräaikaisessa työsuhteessa kaupungilla ajalla 21.8.17-15.3.18. Työkokemusta minulla on yli 9 vuotta. Kuinka monta vuosilomapäivää olen ansainnut tällä ajalla? Työsuhteeni ei tule jatkumaan 15.3 jälkeen.
aihealueelle Lomat ja vapaat 2 vuotta sitten
vuosilomat sekaisin
Kysytty 2 vuotta sitten
vuosilomat sekaisin
Työkokemus ei nyt vaikuta vuosilomapäiviesi määrään, koska palvelussuhteesi ei ole kestänyt 31.3. mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk. Loma määräytyy KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 3 kohdan taulukon mukaan. Työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvaus laskujeni mukaan 13 päivältä (16 § 2 mom.). Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä sinua pitämään ansaittuja lomapäiviä lomana ennen lomakauden alkua (2.5.2018). Jos haluat pitää lomaa ennen työsuhteen päättymistä, niin siitä pitää sopia työnantajan kanssa ja silloin lomapäiviä onkin ymmärtääkseni yhteensä 10 työpäivää. Kannattaa kysellä sellaiselta, jonka tietää tietävän eikä arvelevan eli luottamusmieheltä.
Etta
Vastattu 2 vuotta sitten
Etta