Kotihoidon työkengät

Kuuluuko kunnan hommata sään/kelin mukaiset työkengät kentällä kulkevalle kotihoitajalle?
aihealueelle Työvälineet 2 vuotta sitten
Hoitsu
Kysytty 2 vuotta sitten
Hoitsu
KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä muistiossa (yleiskirjeen 5/2011 liite)todetaan mm.: "Henkilönsuojain [esim. jalkineet] tulee hankittavaksi työnantajan kustannuksella silloin, kun työstä tai työolosuhteista johtuvaa tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa muilla työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä … Jalkineiden tarpeen arvioinnissa lähtökohtana on liukastumisien ja jalkoihin kohdistuneiden tapaturmien estäminen. …" Kysy lisää työsuojeluvaltutetultanne.
MM
Vastattu 2 vuotta sitten
MM