Onko avoin yliopistokoulutus opintovapaaseen oikeuttavaa koulutusta

Hain kahdeksi kuukaudeksi palkatonta opintovapaata avoimen yliopiston opintoja varten. Opintopisteitä kertyisi yli 5 opintopistettä/kk. Esimieheni kysyi ison organisaatiomme koulutuspäälliköltä: "onko avoimessa yliopistossa opiskelu opintovapaalain ja -asetuksen tarkoittama opintovapaaseen oikeuttava koulutus?" Koulutuspäällikön vastaus on: "Ei ole. Avoimen yliopistojen opintoja tekee monet meidän työntekijöistä omaehtoisesti, omalla vapaa-ajalla." 1) Pitääkö koulutuspäällikön väite "ei ole" paikkaansa? (Hänen toinen lauseensa kyllä pitää paikkaansa) 2) Mitä voin tehdä kun saan kielteisen päätöksen?
aihealueelle Muu aihe 2 vuotta sitten
Eeva
Kysytty 2 vuotta sitten
Eeva
Kysy neuvoa ammattiliitostasi tai, jos et ole jäsen niin opintovapaalakia valvovalta viranomaiselta www.tyosuojelu.fi
Kepa
Vastattu 2 vuotta sitten
Kepa