Onko avoin yliopistokoulutus opintovapaaseen oikeuttavaa koulutusta

Hain kahdeksi kuukaudeksi palkatonta opintovapaata avoimen yliopiston opintoja varten. Opintopisteitä kertyisi yli 5 opintopistettä/kk. Esimieheni kysyi ison organisaatiomme koulutuspäälliköltä: "onko avoimessa yliopistossa opiskelu opintovapaalain ja -asetuksen tarkoittama opintovapaaseen oikeuttava koulutus?" Koulutuspäällikön vastaus on: "Ei ole. Avoimen yliopistojen opintoja tekee monet meidän työntekijöistä omaehtoisesti, omalla vapaa-ajalla." 1) Pitääkö koulutuspäällikön väite "ei ole" paikkaansa? (Hänen toinen lauseensa kyllä pitää paikkaansa) 2) Mitä voin tehdä kun saan kielteisen päätöksen?
aihealueelle Muu aihe vuosi sitten
Eeva
Kysytty vuosi sitten
Eeva
Kysy neuvoa ammattiliitostasi tai, jos et ole jäsen niin opintovapaalakia valvovalta viranomaiselta www.tyosuojelu.fi
Kepa
Vastattu vuosi sitten
Kepa