Yhden palkattoman päivän vaikutus työaikaan

Jaksotyöaika; lista 2-22.4.18 ( vapaa vaikutus 2. pääsiäispäivä). Anottu 1 vapaa su 22.4.18. Työtunteja listassa 108:30 ( esim. työpäiviä suunniteltu seuraavasti; 7-16:30, 7-16, 7-15:30 x 2, 12-21). Onko laskettu oikein suhteessa palkattoman päivän vaikutukseen kokonaistyöaikaan. KVTES, terveydenhuoltohenkilökunta.
aihealueelle Työaika vuosi sitten
Heli
Kysytty vuosi sitten
Heli
Ennalta suunnitellussa keskeytyksessä (tiedossa väh. viikkoa ennen työaikajakson alkua) poissaolopäivä lyhentää säännöllistä työaikaa (ylityörajaa) 7 h 45 min. Muu keskeytys alentaa työaikaa sen verran kuin työvuorolistaan on vahvistettu tunteja sille päivälle. Arkipyhälyhennys on 7 h 45 min. Näytä lista luottamusmiehelle ja pyydä häntä laskemaan tuntisi.
HH
Vastattu vuosi sitten
HH