Vuosiloman kertyminen äitiys- ja vanhempainvapaalla

Kertyykö vuosilomaa nykyään vuosilomalain mukaan vain kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta äitiys-ja vanhempainvapaalla?
aihealueelle Lomat ja vapaat 10 kuukautta sitten
Markus
Kysytty 10 kuukautta sitten
Markus
Kunnalla vuosilomaa kertyy KVTES:n työssäolon veroisia päiviä koskevan pykälän mukaan erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla sekä tilapäisellä hoitovapaalla ja säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi. Katso tarkemmin KVTES IV luku 4 §. 3. kohta
reija
Vastattu 10 kuukautta sitten
reija