Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.
Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa.
Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

100 m2 omakotitalo Kellokoskelta vain 189 000 €

Tuntiopettajan palkattomat loma-ajat

Hei, Teen tuntiopettajana töitä kansalaisopistoille, joiden työsopimukset perustuvat kvtes:iin. Työsopimuksissa on työajan ulkopuolelle rajattu koulujen loma-ajat kuten syyssloma, joululoma ja talviloma. TE-toimisto on ohjelstanut minua hakemaan näiltä ajoilta ansioisidonnaista työttömyyspäivärahaa ja tehnyt ajoista puoltavan lausunnon työttömyyskassalle. Liittooni ERTO on maksanut useita vuosia normaalisti työttömyyspäivärahaa näiltä ajoilta ilman ongelmia. Nyt yht'äkkiä ERTO perii takautuvasti takasin maksettua etuutta talvilomaviikolta 8/2015. Ilman että lainsäädännössä oli tullut muutoksia. Perusteena on että teen osa-aikatyötä ja päiväraha pitää maksaa soviteltuna ottaen huomioon koko kuukauden (helmikuu 2015) tulot. Teen kuintenkin kolmelle työnantajalle töitä niin, että näistä kokonaisuudessa muodostuu kokoaikatyö. En haen koskaan työttömyyspäivärahaa viikoilta kun olen töissä, koska tämä ei ole osa-aikatyötä. Täytän viikottain viikkotyöselvitykset ja näistä kertyy aina säännöllisin aikavälein työssäoloehto täyteen ja työttömyyspäiväraha määritellään taas uudelleen. Työssäoloehto ei varmaankaan täyttyisi jos tekisin osa-aikatyötä. Lisäksi takaisinperinnässä esitetään peruste että en ole ollut lomautettuna ja työsopimuksissa todetaan ainoastaan, ettei koulujen loma-aikoina ole työvelvoitta. ERTO teki aiemmin tekemästään päätöksestä poistoesityksen Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka teki ratkaisun että asia palautetaan työttömyyskassalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteina käytetään että päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityksen taikka on ilmeisesti lainvastainen. Nyt ERTO siis muutti aiemmin tekemänsä päätöksen ja perii minulta takaisin maksetun työttömyyspäivärahan vkolta 8/2015. KYSYMYKSENI kuuluu: Eikö tuntiopettajalla todellakaan ole oikeutta työsopimuksen kautta, joka perustuu kv-tes:iin, jossa selkeästi rajataan työsopimuksen ulkopuolelle koulujen loma-ajat työttömyyspäivärahaan? Eikö nämä ajat ole rinnastettavissa lomautukseen? TOINEN KYSYMYKSENI kuuluu: Osaako joku neuvoa, mistä voisin saada lainopillista neuvoa asiaan? Tuntiopettajilla on kyse todella pienistä tuloista. Miten ihmisen pitäisi tulla toimeen koko kuukauden 3 vkon palkalla, jos ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaa työsopimuksessa ulkopuolelle rajatuista ajoista. Tämä toistuisi siis kolme kertaa vuoden aikana. Kukaan ei pysty viikoksi hankkimaan korvaavaa työtä. Neuvoista suuresti kiittäen!
Kysymyksen lähetti aihealueelle Muu aihe 5 vuotta sitten
Oikeus toimeentuloon
Kysytty

Soita Erton asiantuntijoille. Kansalaisopiston opettajien palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan OVTES:n määräyksiä. Opettajien ammattijärjestö on OAJ, jossa valvotaan myös kansalaisopiston opettajien etuja. Jos aiot jatkaa tuntiopettajana kansalaisopistossa, niin sinun kannattaisi vaihtaa OAJ-läiseen ammattiliittoon, jossa osataan opettajien asiat, ja liittyä Opettajien työttömyyskassaan www.opetk.fi, jossa tunnetaan kansalaisopiston tuntiopettajien pätkätyöongelmat. Kunnassa/kuntaliitossa OAJ-läisiä vapaan sivistystyön opettajia edustaa opettajien luottamusmies, jonka yhteystiedot saat opiston OAJ-läiseltä yhteysopettajalta, joka voi neuvoa, miten vaihdetaan liittoa ja työttömyyskassaa.
etta
Vastattu