Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Uutta: Palkkataulukko päivitetty!

Päivitimme "Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain" -taulukkomme vuoden 2017 tietoihin. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2780 euroa vuonna 2017. Taulukkoon on myös lisätty havainnollistava vertailu vuoden 2016 tilastoihin. Katso kuinka oman ammattinimikkeesi palkka on kehittynyt.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Peruspalkan ja työkokemuslisän alentaminen

Olen työskennellyt projektien teknisenä erityisasiantuntijana noin 8 vuoden ajan eripituisissa jaksoissa samalla kuntatyönantajalla. Aloitin keväällä eu-rahoitteisessa projektissa, ja huomasin että palkkani määritettiin esimiehen kanssa sovittua ja projektipäätökseen verrattuna 800 euroa pienemmäksi: - 500 euroa vähennettiin peruspalkasta henkilöstöyksikön toimesta yleisen kunta-alan palkkojen alentamisen perusteella, nk. "Sipilän säästöt". Aikaisemman korkeamman palkan on kuitenkin henkilöstöyksikkö hyväksynyt projektisuunnitelmaan ja kunnan vips-päätökseen. -n. 300 euroa vähentyi, kun projektinjohtajan pyynnöstä toimitin työtodistukseni työkokemuslisän maksamista varten henkilöstöyksikköön: aikaisemman 14 vuoden työkokemus muuttui 8 vuodeksi. Ja samalla tietenkin lomaoikeus väheni 2,5 lomapäivästä kahteen. Onko edellä kuvatun kaltainen toiminta yleistä kunta-alalla nykyisin? Onko mitään tehtävissä asian korjaamiseksi?
aihealueelle Palkka 12 kuutautta sitten
Osaajat hakeutuvat töihin valtiolle!
Kysytty 12 kuutautta sitten
Osaajat hakeutuvat töihin valtiolle!

Tykkää kysymyksestä Facebookissa tai jaa se sosiaalisessa mediassa.

Jos työ/virkasuhde on kestänyt vähemmän kuin 6 kk yhtäjaksoisesti ja välittömästi 31.3.2017 mennessä, niin tämän lomavuoden vuosilomapäivien lukumäärä on KVTES:n taulukon 3 mukainen, eikä työkokemuslisäaika vaikuta vuosilomapäivien lukumäärään. (https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/vuosiloma) Työkokemuslisään oikeuttavaan palvelusaikaan luetaan kaikki se aika, jonka työntekijä/viranhaltija on ollut työ/virkasuhteessa ao. kuntaan tai kuntayhtymään ja se aika jonka työntekijä/viranhaltija on ollut muulla työnantajalla tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Samasta ammattialasta katsotaan olevan olennaista hyötyä. Olennaisen hyödyn arviointiin sisältyy toimivaltaisen viranomaisen harkintaa. Olennainen hyöty ratkaistaan tapauskohtaisesti. Samankaltaisissa tapauksissa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä. Tarkemmin KVTES II luku12 §. Kunta-alan työaika piteni, mutta peruspalkat pysyivät euromääräisesti muutumattomina. Lomaraha sen sijaan pieneni (https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2016/4/kvtes-2017). Jos olet sattunut liittymään johonkin ammattiliittoon, niin käy puhmassa ko. liiton jäseniä edustavan luottamusmiehen kanssa.
Kati
Vastattu 12 kuutautta sitten
Kati

Työehtosopimukset