Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, myös se näkyy kaikille (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Miten on?

Työaikani alkaa klo 14.15. Lapsen vanhempi ilmoittaa klo 13.30 ettei lapsi tulekaan hoitoon. Työaikani päättyisi siis klo 22 ja muut lapset lähtevät jo klo 17.00 . Pitääkö klo 17-22 välinen aika korvata työnantajalle kokonaisuudessaan? Vai onko joku "kohtuullisuus" pykälä, kun itse olen syytön näihin työaika vajeisiin!
aihealueelle Työaika 2 vuotta sitten
Harmitus
Kysytty 2 vuotta sitten
Harmitus
Eikö sinulle voitu osoittaa muuta koulutuksesi ja työkokemuksesi huomioon ottaen sopivaa työtä päiväkodissa tai muussa yksikössä klo 17-22? Työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa tapauskohtaisesti harkitusta perustellusta syystä (KVTES III luku 30 §). Mutta muutosta ei saa tehdä enää sen jälkeen kun työntekijä on saapunut työvuoroon. Työtuomioistuimen ratkaisusta 2007-47 kopioitua: "Lapsen hoidosta pois jääminen ja siitä aiheutunut työn vähyys voi oikeuttaa -- työnantajan yksittäisessä tilanteessa muuttamaan työvuoroluetteloa. (--) KVTES:issä ei ole sovittu siitä, missä ajassa työvuoroluettelon muuttamisesta on viimeistään ilmoitettava työntekijälle. Sopimuksen 30 §:n 2 momentin soveltamisohjeessa on tältä osin todettu, että muutoksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee. Työvuoroluettelon tarkoituksena on saattaa työntekijän tiedoksi etukäteen työvuorojen alkamis- ja päättymisajankohdat. Tämän vuoksi sopimusmääräysten tarkoitusta vastaavana ei voida pitää sellaista menettelyä, että työvuoroluetteloa muutetaan tilanteessa, jossa muuttamisen syy ilmenee vasta työntekijän tultua työvuoroon tai työvuoron alkamisen jälkeen. (--) Siten työnantaja voi työtuomioistuimen mielestä toteuttaa muutokset edellä mainituin rajoituksin myös saman päivänä kun työvuoron on ollut määrä alkaa. Tällöinkin muutoksen tekeminen edellyttää perustellun syyn olemassaoloa, mikä edellyttää, että työnantaja selvittää myös mahdollisuudet tarjota työntekijälle muuta työtä." (lue koko tuomio http://www.finlex.fi/fi/oikeus/tt/2007/20070047) .
Kopsa
Vastattu 2 vuotta sitten
Kopsa