Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Uutta: Palkkataulukko päivitetty!

Päivitimme "Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain" -taulukkomme vuoden 2017 tietoihin. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2780 euroa vuonna 2017. Taulukkoon on myös lisätty havainnollistava vertailu vuoden 2016 tilastoihin. Katso kuinka oman ammattinimikkeesi palkka on kehittynyt.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Miten on?

Työaikani alkaa klo 14.15. Lapsen vanhempi ilmoittaa klo 13.30 ettei lapsi tulekaan hoitoon. Työaikani päättyisi siis klo 22 ja muut lapset lähtevät jo klo 17.00 . Pitääkö klo 17-22 välinen aika korvata työnantajalle kokonaisuudessaan? Vai onko joku "kohtuullisuus" pykälä, kun itse olen syytön näihin työaika vajeisiin!
aihealueelle Työaika 12 kuutautta sitten
Harmitus
Kysytty 12 kuutautta sitten
Harmitus

Tykkää kysymyksestä Facebookissa tai jaa se sosiaalisessa mediassa.

Eikö sinulle voitu osoittaa muuta koulutuksesi ja työkokemuksesi huomioon ottaen sopivaa työtä päiväkodissa tai muussa yksikössä klo 17-22? Työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa tapauskohtaisesti harkitusta perustellusta syystä (KVTES III luku 30 §). Mutta muutosta ei saa tehdä enää sen jälkeen kun työntekijä on saapunut työvuoroon. Työtuomioistuimen ratkaisusta 2007-47 kopioitua: "Lapsen hoidosta pois jääminen ja siitä aiheutunut työn vähyys voi oikeuttaa -- työnantajan yksittäisessä tilanteessa muuttamaan työvuoroluetteloa. (--) KVTES:issä ei ole sovittu siitä, missä ajassa työvuoroluettelon muuttamisesta on viimeistään ilmoitettava työntekijälle. Sopimuksen 30 §:n 2 momentin soveltamisohjeessa on tältä osin todettu, että muutoksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee. Työvuoroluettelon tarkoituksena on saattaa työntekijän tiedoksi etukäteen työvuorojen alkamis- ja päättymisajankohdat. Tämän vuoksi sopimusmääräysten tarkoitusta vastaavana ei voida pitää sellaista menettelyä, että työvuoroluetteloa muutetaan tilanteessa, jossa muuttamisen syy ilmenee vasta työntekijän tultua työvuoroon tai työvuoron alkamisen jälkeen. (--) Siten työnantaja voi työtuomioistuimen mielestä toteuttaa muutokset edellä mainituin rajoituksin myös saman päivänä kun työvuoron on ollut määrä alkaa. Tällöinkin muutoksen tekeminen edellyttää perustellun syyn olemassaoloa, mikä edellyttää, että työnantaja selvittää myös mahdollisuudet tarjota työntekijälle muuta työtä." (lue koko tuomio http://www.finlex.fi/fi/oikeus/tt/2007/20070047) .
Kopsa
Vastattu 12 kuutautta sitten
Kopsa

Työehtosopimukset