Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Uutta: Palkkataulukko päivitetty!

Päivitimme "Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain" -taulukkomme vuoden 2017 tietoihin. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2780 euroa vuonna 2017. Taulukkoon on myös lisätty havainnollistava vertailu vuoden 2016 tilastoihin. Katso kuinka oman ammattinimikkeesi palkka on kehittynyt.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Työtuntien "täyttö"

Teen jaksotyöaikaa (3 vko). Olin ko. jakson aikana vuosilomalla ja jaksoon sisältyi ylimääräinen lauantaityöpäivä. Työaikajärjestelmä väittää, että lauantailta tulleet "ylityötunnit" menevät täyttämään vuosilomasta johtuvia vajaatunteja. Eli työaikaani on laskettu tyyliin: 3 viikon työaika - vuosilomapäivän tunnit + lauantaityöpäivän tunnit = ei mene ylityörajan yli ja en hyödy pakollisesta lisätyöpäivästä mitään Onko totta että vuosilomapäivästä rangaistaan?
aihealueelle Työaika 11 kuutautta sitten
TI
Kysytty 11 kuutautta sitten
TI
Jos vuosilomapäivä oli työvuorolistaan ennalta suunniteltu keskeytys (KVTES III luku 16 § 1 mom.) eli oli tiedossa viimeistään 7 päivää ennen työaikajakson alkua, niin säännöllinen työaika lyhenee 7 h 45 min ja 3 viikon jakson ylityöraja on 116,75-7,74 = 109 tuntia. Jos vuosilomapäivä ei ollut tiedossa viikkoa ennen työaikajakson alkua, niin ylityöraja vähenee niin monta tuntia kuin poissaolopäivään oli suunniteltu (16 § 2 mom.)
M
Vastattu 11 kuutautta sitten
M

8§ -Säännöllinen täysi työaika-kohdassaVoiko tämän sivuuttaa, koska itsellä käytössä jaksotyöaikaa? Muutenkin ko. pykälässä puhutaan ainoastaan sanotaan näin: "Säännöllinen työaika voi jäädä vajaaksi lähinnä lasten yllättävän tai ennalta tiedetyn poissaolon vuoksi tai hoitajasta itsestään johtuvista poissaoloista. Työaikajakson vajaus voidaan todeta yleensä vasta työaikajakson päätyttyä, ja tällainen työajan vajaus täytetään mahdollisilla vapaa-aikakorvauksilla. Tällainen vajaus voidaan täyttää ainoastaan työaikajakson lisä- tai ylityörajaan saakka. Mikäli työaikajakson työaika jää vajaaksi eikä työaikakorvauksia ole laitettavissa täyttöön, työaikajakson työaika jää vajaaksi." perhepäivähoitajista.
TI
Vastattu 11 kuutautta sitten
TI

Jos olet perhepäivähoitaja, niin unohda edellinen vastaus. Se ei koske perhepäivähoitajien työaikaa, josta en tiedä muuta kuin, mitä voi lukea KVTES:n liitteestä 12. Minun mielestä sinun ylityöraja ko. jaksolla lasketaan 10 §:n 2 momentin mukaan. Oletko tutustunut JHL:n perhepäivähoitajien työaikaoppaaseen? Jos esimiehesi on ylityörajasta eri mieltä sinun kanssa, niin pyydä häntä näyttämään pykälät ja perustelut ja ota sen jälkeen yhteyttä luottamusmieheen.
M
Vastattu 11 kuutautta sitten
M