Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Kuntasektorin palkat

Kävijäseurantamme mukaan kuntasektorin palkkaus kiinnostaa hakukoneella sivumme löytäviä, joten kokosimme kuntasektorin kaikkien ammattien palkat samaan palkkataulukkoon. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio oli 2772 euroa vuonna 2016.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Äitiyslomalle virkavapaalta

Pari tilannetta äitiysloman ajan palkkaan liittyen: 1. Työntekijä on kaupungin virassa, mutta juuri ennen äitiysloman alkua tästä työstä virkavapaalla (ja samalla toisessa kaupungin työssä) äitiysloman alkuun asti. Onko hän oikeutettu palkalliseen äitiyslomaan, sillä on ollut virassa yli 2kk ajan ja myös virkavapaan aikana samalla työnantajalla töissä yli 2kk. Kumman työn palkan mukaan äitiysloman palkka määrätyy ja miten se lasketaan, jos jos suurin osa palkasta koostuu erilaisista palkkioista? Vaikuttavatko myös tehdyt lisätyöt palkkaan? 2. Jos työntekijä ei olisi virassa, mutta samalla tavalla vaihtaisi kaupungin toiseen työpaikkaan ennen äitiysloman alkua, pitäisikö silloinkin olla ennen äitiysloman alkua tässä uudessa paikassa vähintään 2kk vai määräytyisikö palkka edellisten kuukausien perusteella?
aihealueella: Lomat ja vapaat 5 weeks ago
-T
Kysytty 5 weeks ago
-T

Tykkää ja jaa kysymys sosiaalisessa mediassa.

1A) Jos työntekijän äitiysloma alkaa sen jälkeen, kun hänen virka/työvapaansa on loppunut, niin hän saa äitiysvapaan 72 ensimmäisen arkipäivän pituisen ajan sitä varsinaista palkkaansa, jota hänelle maksetaan kokoaikatyöstä siellä omassa kunnassaan. Palkan saamisen edellytys on, että työntekijä hakee äitiysvapaata noudattaen KVTES:n määräyksiä (V luku 8§). Varsinaiseen palkkaan kuuluu tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä ja työkokemuslisä sekä II luvun 5 §:ssä luetellut muut palkanosat. 1B) Jos työntekijän palkaton harkinnanvarainen työloma omassa kunnassa A ei ole loppunut ennen äitiysrahakauden alkua, ja hän on työssä toisessa kunnassa B, niin työntekijä hakee äitiysvapaata kunnasta B työsuhteensa loppuun asti. Kunta B maksaa äitiysvapaan palkkaa kunnassa B maksettavan varsinaisen palkan mukaan edellyttäen, että työsuhde kuntaan B on jatkunut välittömästi ennen äitiysvapaan alkua vähintään 2 kk ja vapaata on haettu vähintään 2 kk ennen sen alkua. Työntekijä voi myös sopia kunnan B kanssa, että hän jatkaa jonkin aikaa työskentelyä kunnassa B äitiysrahakaudella edellyttäen, että työnteko ei vaaranna äidin tai sikiön turvallisuutta (työsopimuslaki 4 luku 2§). Kunnan A työvapaan päätyttyä hän siirtyy sitten äitiysvapaalle omaan kuntaansa, josta on haettava äitiysvapaata noudattaen kvtes:n määräyksiä. 2A) Vaikka vaihtaisi alle 2 kk ennen äitiysvapaata omassa kunnassa työpaikasta toiseen, niin että työnantaja ei vaihdu, niin saa palkallisen äitiysvapaan, koska palvelussuhde omaan kuntaan ei ole katkennut. Varsinainen palkka on se, mitä maksetaan äitiysvapaan alkaessa. Älä luota vieraisiin, vaan soita luottamusmiehelle, niin hän selittää kaikki mahdollisuudet selväsanaisesti ja ymmärrettävästi.
JOS
Vastattu 5 weeks ago
JOS

Uudet työehtosopimukset

#kuntatyö #kvtes