Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Uutta: Palkkataulukko päivitetty!

Päivitimme "Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain" -taulukkomme vuoden 2017 tietoihin. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2780 euroa vuonna 2017. Taulukkoon on myös lisätty havainnollistava vertailu vuoden 2016 tilastoihin. Katso kuinka oman ammattinimikkeesi palkka on kehittynyt.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Suunnitelmalista

Kuusamon päiväkodeissa tehdään 3 viikon suunnitelmalista. Kun suunnitelmaan tulee sen aikana muutoksia työvuoroihin, ne korjataan siihen toteutuneena vuorona. Listantekijä saamiensa ohjeiden mukaan kuitenkin tekee muutokset suunnitelmaan jälkikäteen ja tekee toteumalistan samanlaisena. Näin sekä suunnitelma että toteumalistat ovat aina identtidet ikäänkuin työvuoroihin ei koskaan tehtäisi pienintäkään muutosta. Työntekijältä vaaditaan allekirjoitus myös tällaiseen jälkikäteen tehtyyn puhtaaksikirjoitettuun suunnitelmaan. Työnantaja on sanonut kantavansa tästä vastuun. Miksi tällainen vääristetty suunnitelma pitää allekirjoittaa, turvaako työnantaja näin selustansa. Onko tällainen menettely oikein?
aihealueelle Työaika vuosi sitten
Epätietoinen työntekijä
Kysytty vuosi sitten
Epätietoinen työntekijä
Suunnitelmalistanne muuttuu vahvistetuksi työvuoroluetteloksi vähintään viikkoa ennen tasoittumisjakson alkua. Sen jälkeen työnantaja voi muuttaa työvuoroja työntekijän suostumuksella tai yksipuolisesti perustellusta syystä. Työvuoroluetteloa koskevat määräykset ovat KVTES:n III luvun 30 §:ssä. Työaikakirjanpitoa koskevat säännökset ovat työaikalain 37 §:ssä. Työnantajille annettuja ohjeita löytyy mm. Kuntatyönantaja-lehdistä esim. https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2014/2/sailyta-tyonjohto-oikeutesi-tyovuorosuunnittelussa . Anna työnantajan päättää yksipuolisesti työvuoroluetteloon vahvistamisen jälkeen tulevista muutoksista ja vaadi saada tietää, mikä on perusteltu syy. Sinulta voidaan pyytää kuittaus, jolla varmistetaan, että tiedät työvuorojen muuttumisesta. Se ei ole suostumus. Kys ammattiliittosi jäseniä edustavalta (pää)luottamusmieheltä, mitä ohjeita hänellä on antaa sinulle.
Lissu
Vastattu vuosi sitten
Lissu