Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Uutta: Palkkataulukko päivitetty!

Päivitimme "Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain" -taulukkomme vuoden 2017 tietoihin. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2780 euroa vuonna 2017. Taulukkoon on myös lisätty havainnollistava vertailu vuoden 2016 tilastoihin. Katso kuinka oman ammattinimikkeesi palkka on kehittynyt.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Epäpätevät työpaikalla

Mielenkiinnosta kysyn, koska olen kuullut kouluttamattomien ja muuten epäpätevien työntekijöiden saavan meidän kunnan sosiaalitoimen alaisessa yksikössä samaa palkaa, kuin koulut käynyt työntekijä. Kyse on siis työstä, jossa vakituiseen paikkaan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus. Elikkä summauksena; vieläkö kunta voi käyttää ns. epäpätevyysvähennystä, joka on ainakin muutamia vuosia sitten -10% peruspalkasta? Ja onko todella niin, että kuka tahansa ”kadunmies” voi tulla sosiaalipuolelle tekemään lähihoitajan töitä, sijaisena täydellä palkalla? Kiitos vastauksesta.
aihealueelle Palkka 10 kuutautta sitten
Hoitaja lapista
Kysytty 10 kuutautta sitten
Hoitaja lapista
Todennäköisesti heidän tehtäviensä vaativuudessa on eroja ja sitä myöten kelpoisen tehtäväkohtainen palkka on suurempi. Epäpätevyysalennusta koskeva määräys on KVTES:n II luvun 9 §:n 2 momentissa: * Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.* Luottamusmies kertoo lisää, jos kysyt häneltä.
Lumi
Vastattu 10 kuutautta sitten
Lumi