Palvelulisät

Hei, Onko todella niin, että palvelulisiä saa vain juuri saman alan töistä? Minun tapauksessani työkokemusta on useita vuosia julkiselta puolelta hoito- ja opetusalan töistä, mutta viime vuosina olen toiminut lastentarhanopettajan töissä keikkaluonteisesti, joten niistä ei yhteensä kerry vaadittua viittä vuotta. Pomoni mukaan lisät kertyvät vain lastentarhanopettajan työvuosista. Onko todella näin?
aihealueelle Palkka vuosi sitten
Reetta Mönkkönen
Kysytty vuosi sitten
Reetta Mönkkönen
On tai ei. Se on paikallista. Työkokemuslisään hyväksytään aina kaikki oman kunnan palvelu missä tahansa tehtävässä, mutta muun työnantajan palvelu vain, jos siitä on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Samasta ammattialasta katsotaan olevan olennaista hyötyä (kvtes II luku 12 § soveltamisohje). Paikallinen työnantaja ratkaisee olennaisen hyödyn tapauskohtaisesti, mutta samankaltaisissa tapauksissa pitää noudattaa yhtenäistä käytäntöä. Luottamusmies voi selvittää, onko sinun kohdalla noudatettu yhtenäistä käytäntöä eli onko sinua kohdeltu olennaisen hyödyn osalta samoin kuin muita kunnan lastentarhanopettajia.
R
Vastattu vuosi sitten
R