Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Uutta: Palkkataulukko päivitetty!

Päivitimme "Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain" -taulukkomme vuoden 2017 tietoihin. Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2780 euroa vuonna 2017. Taulukkoon on myös lisätty havainnollistava vertailu vuoden 2016 tilastoihin. Katso kuinka oman ammattinimikkeesi palkka on kehittynyt.

Tutustu palkkataulukkoon tästä

Muun kuin opetusalan työkokemuksen huomioiminen

Pohdin alanvaihtoa yritysmaailman asiantuntijasta opettajaksi. Aineenopettajan pätevyys on, muttei muutamaa kuukautta enempää opetusalan työkokemusta. Työkokemusta yritysmaailman vaativista asiantuntijatehtävistä sen sijaan on jo parinkymmenen vuoden ajalta. Jos siirtyisin opettajaksi, niin aloitettaisiinko kokemusvuosieni laskeminen nollasta, vai huomioidaanko yritysmaailman kokemus jollain tavalla laskennassa?
aihealueelle Palkka 9 kuutautta sitten
Alanvaihtaja
Kysytty 9 kuutautta sitten
Alanvaihtaja
Paikallinen työnantaja arvioi, onko muusta työstä kuin opettajan ja rehtorin työstä olennaista hyötyä nykyisen viran hoidossa. Mikäli muun työnantajan palvelusta katsotaan olevan olennaista hyötyä, se luetaan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaksi ajaksi. Olennaisen hyödyn arviointiin liittyy harkintaa ja se ratkaistaan tapauskohtaisesti. Samankaltaisissa tapauksissa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko ammattitaito näissä tehtävissä lisääntynyt ja onko ammattitaidon lisääntymisestä olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Lisäksi hyödyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa aikaisempien ja nykyisten tehtävien vaativuustasoon, tehtävien luonteeseen ja tavoitteisiin sekä laatuun ja sisältöön. Lähde Kunnallisen opetushenkilöstön palkkausjärjestelmäopas
Copy
Vastattu 9 kuutautta sitten
Copy