Sivutoimiselle kuukausipalkka?

Jos tekee kunnassa muutaman kuukauden parina päivänä viikossa alle 20h töitä niin kuuluuko palkka maksaa kk- vai tuntipalkkana vai onko se soviteltavissa? Kuuluuko sivutoimisestakin työstä saada lomaraha määräaikaisen työsuhteen loppuessa? Jos työsopimus loppuu heinäkuun 10pv, niin kuuluuko tällaisessa tapauksessa maksaa kuukausipalkka vielä koko heinäkuultakin vai 10 pvn mukaan? Kuukaudessa kun tulee viikkotunteja yhteensä enemmän kuin työsopimuksessa mainittu viikkotuntimäärä, koska kuukaudessa on yleensä aina enemmän päiviä kuin tasan neljä viikkoa.
aihealueelle Palkka 3 kuutautta sitten
Suvi
Kysytty 3 kuutautta sitten
Suvi

Tykkää kysymyksestä Facebookissa tai jaa se sosiaalisessa mediassa.

Tuntipalkkaa maksetaan, kun palvelussuhde kestää enintään 12 kalenteripäivää. Muulloin maksetaan kk-palkkaa, joka on yhtä monta prosenttia kokoaikaisen palkasta kuin työaika täydestä säännöllisestä työajasta. Jos viikon/työaikajakson tuntimäärä ylittää sovitun, niin ylimenevistä maksetaan lisätyökorvaus ttai annetaan vastaava vapaa kts. KVTESin 3. luvun 13§.
Seija
Vastattu 3 kuutautta sitten
Seija

Niiltä kuukausilta, joissa sinulla on vähintään 35 työtuntia, kertyy vuosilomapäiviä.Työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvaus pitämättömiltä vuosilomapäiviltä. Lomarahaa kertyy samoilla perusteilla. Jos työsuhde päättyy 10. heinäkuuta, niin heinäkuun palkka lasketaan jakamalla kk-palkka luvulla 31 ja kertomalla tulos luvulla 10.
Kati
Vastattu 3 kuutautta sitten
Kati


Fatal error: Call to undefined method JEventDispatcher::getContent() in /var/www/fs1/30/koulucha/public_html/plugins/editors-xtd/rokcandy/rokcandy.php on line 28