Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Päivärahan maksusta

Työnantaja voi siis määritellä, milloin työnantajan työntekijälle maksama ulkopuolinen koulutus ei ole virkamatkamääräykseen perustuvaa eikä siten maksa työntekijälle päivärahaa koulutuspäiviltä. Voiko tällaista paikallista sopimusta tehdä, jos työnantaja kuitenkin vaatii allekirjoittamaan kahden vuoden palvelussitoumuksen takaisinmaksuvelvoitteineen kyseessä olevasta koulutuksesta ja koulutus on laajuudeltaan 45 op? Koulutukseen kuuluu siis n. 20 lähiopiskelupäivää, työnantaja maksaa matkat ja yöpymiset, mutta kieltäytyy maksamasta päivärahaa ja ateriakorvausta.
Kysymyksen lähetti aihealueelle Sopimukset 5 vuotta sitten
Susanna
Kysytty

Se on sangen mahdollista. Tässä pätkiä Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suosituksesta ...Mikäli työnantaja pitää täydennyskoulutukseen osallistumista työ- tai virkatehtävien hoidon kannalta välttämättömänä, työnantaja määrää viranhaltijan tai työntekijän osallistumaan koulutukseen työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitetulla matkamääräyksellä. Mikäli työnantaja ei pidä koulutukseen osallistumista välttämättömänä, voi työnantaja siitä huolimatta oikeuttaa viranhaltijan tai työntekijän osallistumaan koulutukseen. Koulutustilaisuuteen osallistumista varten viranhaltijalle/ työntekijälle voidaan tällöin myöntää hakemuksesta virka-/työvapaata täydellä palkalla, osapalkkaisena tai palkattomana. Lisäksi työnantaja voi osallistua harkintansa mukaan palkan ja matkakustannusten korvauksiin sekä muihin koulutuskustannuksiin. ... Koulutukseen osallistumisesta ja kustannuksia koskevista järjestelyistä ja ehdoista keskustellaan ja sovitaan ennen koulutuksen alkua. Mikäli viranhaltija tai työntekijä on osallistunut tavanomaista kalliimpaan ja/tai pitempijaksoiseen täydennyskoulutukseen ja työnantaja maksaa koulutuksen, voidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti harkita takaisinmaksuehdon asettamista. ...(löytyy osoitteesta kt.fi) Luottamusmies kertoo lisää.
Pilvi
Vastattu