Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.
Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa.
Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

100 m2 omakotitalo Kellokoskelta vain 189 000 €

Osa-aikatyö ja sivutyöt

Hei, olen määräaikainen kunnan työntekijä, lisäksi kyseessä osa-aikatyö n.20h/vk. Teen tuon työn ohella keikkaluontoista työtä toiselle paikkakunnalle, ei ole tarkkaa kestoa/ määräaikaisuutta tms. Keikkaa teen kun tarve tulee ja pääsen työn tekemään. Suunnittelen siis aina vuoroni ensisijaisesti osa-aikatyön mukaan ja keikat ovat vapaapäivilläni. Työnantaja kuitenkin nyt vaatii minulta sivutoimi-ilmoituksen tekemistä kirjallisena? Voiko työnantaja moista vaatia?
Kysymyksen lähetti aihealueelle Muu aihe 3 vuotta sitten
Ihmetyttää
Kysytty

Jos olet viranhaltija, niin sinun pitää tehdä sivutoimi-ilmoitus tai saada lupa, jos käytät työaikaa sivutoimen tekemiseen. Jos olet työntekijä, niin ei tarvitse ilmoittaa, jos et tee sivutöitä työaikana. Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas sanoo: Työntekijällä ei työsopimuslain perusteella ole samanlaista velvollisuutta ilmoittaa ”sivutoimistaan” kuin viranhaltijalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella. Sivutoimella tarkoitetaan tässä kuten viranhaltijoidenkin kohdalla virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta työntekijä voi kieltäytyä sekä ammatin, elinkeinon tai liikkeen harjoittamista. Selvää kuitenkin on, että työaikaa ei ole oikeutta käyttää ”sivutoimeen” kuuluvien tehtävien hoitamiseen ilman työnantajalta erikseen saatua lupaa. Sen sijaan ”sivutoimista”, joihin ei käytetä työaikaa, työntekijä on velvollinen ilmoittamaan työnantajalle vain siinä tapauksessa, että asiasta on erikseen sovittu työnantajan ja työntekijän välillä. ”Sivutoimi” ei tietenkään saa aiheuttaa sitä, että työntekijä ei asianmukaisesti pysty täyttämään työvelvoitteitaan. Työsopimuslain mukaan ei työntekijä kuitenkaan saa tehdä toiselle sellaista työtä, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita edellä sanottu huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. … Luottamusmies voi kertoa lisää.
Kati
Vastattu

Työnantajalla on työnjohto-oikeus ja vaikka työnantaja olisi väärässä vaatiessaan ilmoitusta, niin se pitää tehdä, jos ei saada todistettua, että työnantaja on väärässä. Tuo kunnallisen esimiehen opas pitäisi riittää, jos siis olet työntekijä. Varminta on pyytää luottamusmiestä käymään lukemassa opasta ao. työnantajan edustajalle.
Rose
Vastattu