Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, myös se näkyy kaikille (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Viikkolepo korvaus

Olenko oikeutettu viikkolepokorvaukseen taannehtivasti, jos olen työskennellyt jokaisena viikonpäivänä. Olen tänä aikana ollut varallaolossa/päivystyksessä talvikunnossapito tehtävissä.
aihealueelle Työaika 12 kuukautta sitten
Viikkolepo korvaus
Kysytty 12 kuukautta sitten
Viikkolepo korvaus
Voit joutua odottamaan 3 kuukautta. KVTES:n 3. luvun 24 §:ssä on määräykset viikoittaisesta vapaa-ajasta eli viikkolevosta. 35 tunnin viikkolepo voidaan tasoittaa kahden viikon aikana. Silloin viikkolepon on oltava vähintään 24 tuntia viikossa ja toisella viikolla kaikki loput tunnit 2*35-24=46 tuntia (paitsi keskytymättömässä vuorotyössä). Jos viikoittaista vapaa-aika jää saamatta, se korvataan 4 momentin määräysten mukaan. Viikkolevon aikana tehdyt työtunnit korvataan lyhentämällä säännöllistä työaikaa yhtä pitkällä ajalla viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä.­ Vapaa-ajan sijasta voidaan maksaa työhön käytetyltä ajalta yksinkertainen tuntipalkka, jos työntekijä suostuu siihen. Varallaolosta maksetaan varallaolokorvaus.
Latte
Vastattu 12 kuukautta sitten
Latte