Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Raskauspahoinvointi ei oikeuta palkalliseen sairauslomaan?

Hei, voiko ”Oikeus sairauslomaan” 1 mom. tulkita niin, ettei voimakas raskauspahointi ja oksentelu oikeuta palkalliseen sairauslomaan? Olen kärsinyt voimakkaasta raskauden alun pahoinvoinnista ja oksentelusta. Sain lääkäriltä todistuksen, jossa oli työkyvyttömyyden syynä 021 Raskauspahoinvointi. Esimieheni mukaan raskaudesta aiheutuvat oireet eivät oikeuta palkalliseen sairauslomaan. Voiko tämä pitää paikkansa, jos lääkäri on todennut minut työkyvyttömäksi? Aiheuttaja ei ole toki sairaus, tapaturma tai vamma, mutta eikö oksentelua ja pahoinvointia hyväksytä palkallisen sairausloman syyksi huolimatta sen aiheuttajasta?
Kysymyksen lähetti aihealueelle Terveys 5 vuotta sitten
Väsynyt
Kysytty

Esimiehesi olisi syytä kysyä neuvoa ylemmiltään. Kopioin tähän kvtessiä ja professori Koskisen artikkelia. Pääsääntöisesti sairausloma myönnetään lääkärintodistuksen tai muun työnantajan hyväksymän todistuksen mukaan. Mikäli lääkärintodistusta ei perustellusta syystä voida hyväksyä, työnantaja voi omalla kustannuksellaan lähettää viranhaltijan/työntekijän osoittamansa lääkärin tarkastukseen. Sairausajan palkkaa ei makseta, mikäli viranhaltija/työntekijä on ai­heuttanut työkyvyttömyyden tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. (https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2018/luku-5-virka-ja-tyovapaat-seka-perhevapaat/sairausloma).

Professori Seppo koskinen kirjoittaa: Työntekijän esittämää lääkärintodistusta pidetään pääsääntöisesti riittävänä selvityksenä hänen sairausajan palkkaan oikeuttavasta työkyvyttömyydestään. Jos työnantaja epäilee todistuksen luotettavuutta, hän voi vaatia työntekijältä lisäselvitystä taikka poikkeuksellisesti osoittaa työntekijän kustannuksellaan tietyn lääkärin lisätutkimuksiin (KKO 1993:150). Ilman tällaisia lisätoimenpiteitä työnantaja ei voi olla hyväksymättä työntekijän esittämää lääkärintodistusta (TT 1992-78, TT 1998-54). Työkyvyttömyyden syyllä ei ole merkitystä sairausajan palkkaoikeuden kannalta lukuun ottamatta työntekijän omaa tahallisuutta tai hänen törkeää huolimattomuuttaan. Sairauden perusteena voi olla esimerkiksi uupumus- ja jaksamattomuustila (exhaustio-diagnoosi, ks. esim. TT 1997-61, TT 1998-74 ja TT 2000-33). (http://www.ebm-guidelines.com/dtk/ltk/avaa?p_artikkeli=ttl00178&p_haku=hoitosuositus). Katso myös oman kunnan sairausloma-ohjeet.

Ota yhteyttä luottamusmieheen, jos olet liittynyt liittoon.

Kopisti
Vastattu