Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Koulutus / palkallinen virkavapaa

Hei. 

 

Koulutuspäivät haetaan aina palkalliseksi virkavapaapäiväksi. Kun tämä merkitään näin työvuorosuunnitteluun, niin se ”ei kerryttä” viikkotuntimäärää. Ja jos pakollinen koulutus on lauantaina se merkitsee sitä, että ensin tehdään normaali työviikko ja sitten on vielä lisäksi koulutuspäivä. Meneekö näin ok ? Kvtes käytössä. 

aihealueelle Lomat ja vapaat 11 kuukautta sitten
Varmistaja
Kysytty 11 kuukautta sitten
Varmistaja

Jos työnantaja määrää koulutukseen ja saat matkamääräyksen, niin se on kokonaisuudessaan työajaksi luettavaa, myös lauantaipäivä.

Jos hakeudut itse ja haet virkavapaata, niin silloin koulutustilaisuus ei ole työaikaa silloinkaan, kun työnantaja maksaa palkan koulutuspäiviltä , joten kannattaa miettiä, haluaako olla koulutustilaisuudessa muuna kuin työpäivänä.

KVTES:n pykälä on III luku 4 § 2 mom. Pykälän soveltamisohje on KT Yleiskirjeen 2/2018 liitteessä 1. 

4 § 2 mom. Koulutustilaisuuden lukeminen työajaksi

KVTES III luvun 4 §:n 2 momentin 3 kohtaa on yksinkertaistettu.

Määräyksen mukaan työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän/viranhaltijan osallistumaan. Sopijaosapuolten tarkoitus ei ole uudella kirjaustavalla kaventaa työajalla tapahtuvaa koulutusta. Muutoksella on tarkoitus joustavoittaa koulutukseen liittyvää määräämistä. Esimerkiksi sillä mikä taho järjestää koulutustilaisuuden, ei ole merkitystä koulutustilaisuuden lukemisessa työajaksi. Näin ollen siis perehdytykseen verrattavissa oleva koulutus on edelleenkin työaikaa.

Sopimusmääräys ei ota kantaa siihen, milloin työnantaja voi työnjohto-oikeuden nojalla määrätä viranhaltijan/työntekijän osallistumaan koulutustilaisuuteen eikä koulutustilaisuuden laatuun. Työnantajan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, mitä aikaisemmin on määrätty (KVTES 2017 III luku 4 § 2 momentin 3 kohta) koulutustilaisuuden liittymisestä viranhaltijan/työntekijän työtehtäviin ja koulutuksen luonteesta, kun se harkitsee, määrääkö se viranhaltijan/työntekijän osallistumaan koulutustilaisuuteen.

Mikäli kyseessä on koulutus, johon työnantaja ei ole määrännyt ja jota ei siis lueta työajaksi, työnantaja voi myöntää koulutustilaisuuteen osallistumista varten viranhaltijalle/työntekijälle palkallista/palkatonta virka-/työvapaata.

Koulutustilaisuus tiedetään yleensä ennalta. Tämä tulee ottaa huomioon esimerkiksi työvuoroluetteloa laadittaessa. Sopimusmääräystä sovelletaan samalla tavalla sekä täyttä työaikaa että osa-aikatyötä tekevään viranhaltijaan/työntekijään. Myös osa-aikaiselle työntekijälle luetaan työajaksi koko koulutukseen käytetty aika.

Virkamatkamääräys annetaan, jos koulutustilaisuus täyttää virkamatkan edellytykset. Matkakustannusten korvaus määräytyy KVTES liitteen 16 nojalla.

Sopijaosapuolet suosittelevat, että työpaikoilla käydään lävitse koulutustilaisuuksiin osallistumista koskevat periaatteet ja menettelytavat tarpeettomien epäselvyyksien välttämiseksi. Lisäksi kunnan ja kuntayhtymän on luonnollisesti otettava huomioon, mitä on säädetty 4 §:ssä ja 4 a §:ssä laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Etta
Vastattu 11 kuukautta sitten
Etta