Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Onko vuosiloman pitäminen pakollista vanhempain/hoitovapaalla?

Hei,

olen ollut vakituisessa työsuhteessa vuodesta 2014 alkaen. Jäin äitiyslomalle lokakuussa 2019, olen vanhempainvapaalla elokuuhun 2020 asti ja luultavasti jään hoitovapaalle sen jälkeen. Miten lomia kertyy tältä ajalta? Minulla on myös ennestään pitämättömiä lomia jo pari viikkoa vuodelta 2018. Voiko työnantaja pyytää pitämään lomat vanhempainvapaan aikana? Entä onko vuodelta 2019 kertyneet lomat pidettävä vanhempainvapaan tai hoitovapaan aikana vuonna 2020 vai voiko ne säästää kunnes palaan taas töihin luultavasti vuonna 2021?

aihealueelle Lomat ja vapaat 8 kuukautta sitten
mjak
Kysytty 8 kuukautta sitten
mjak

Vastaan kopioimalla tähän KT KUntatyönantajaien ohjetta https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/vuosiloma

---

KVTES IV luku 7 §, 8 §, 11 §

Vuosiloman antaminen on työnantajan vastuulla. Vuosiloma on annettava, vaikka viranhaltija/työntekijä olisi pitkällä virka- tai työvapaalla kuten vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla. Tämä tapahtuu keskeyttämällä myönnetty virka- tai työvapaa vuosiloman ajaksi.

Vuosilomaa ei saa antaa äitiys- tai isyysvapaan aikana ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta. Jos suostumusta ei anneta, loma saadaan antaa 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.

---

KVTES:n vuosilomaluvun 7 §:n 5 momentti sisältää määräykset vuosiloman määräämisestä tilanteessa, jossa viranhaltija/työntekijä on äitiyslomalla tai isyysvapaalla. Lomaa ei voida määrätä äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi ilman henkilön suostumusta. Loma voidaan antaa 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä. 

---

KVTES IV luku 12 §

Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia vuosiloman 15 vuosilomapäivää ylittävän osan säästämisestä lomanmääräytymisvuosittain. Työnantajan on siis huolehdittava siitä, että henkilöstö on vuosilomalla vähintään 15 vuosilomapäivää.

Kati
Vastattu 8 kuukautta sitten
Kati

Hei,

kiitos vastauksesta. Ymmärsinkö siis oikein, että vuosilomaa on pakko pitää vanhempainvapaan aikana vähintään tuo 15 vuosilomapäivää? Niitä ei siis voi pitää esim. vasta hoitovapaalla ollessa? Entä paljonko vuosilomaa kertyy vapaiden aikana?

mjak
Vastattu 8 kuukautta sitten
mjak

Vuosilomaa kertyy äitiysvapaan ja vanhempainvapaan ajalta elikkä siltä ajalta, kun saa päivärahaa.

Työnantajan keskeyttäessä vanhempainvapaan vuosiloman ajaksi, saat siltä ajalta lomapalkan. Se ei vaikuta päivärahaan. Keskeyttäminen tapahtuu lomakaudella, jos et saa sovittua työnantajan kanssa muusta ajankohdasta.

Voit myös yrittää sopia työnantajan kanssa 8 § 2 momentin mukaisesti: "Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat palvelussuhteen kestäessä sopia vuosiloman antamisesta ajanjaksolla, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Lisäksi voidaan sopia 10 vuosilomapäivää ylittävän vuosiloman osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä"

Säästövapaalls saa lomapäiviä lykättyä pitemmälle kuin em. pykälän mukaan. Mikään ei estä pyytämässä molempia. Kannattaa puhua työnantajan kanssa viimeistään silloin, kun työnantaja rupeaa kyselemään henkilöstön toiveita ensi kesän vuosilomista.

Jos olet jäsen, juttele luottamusmiehen kanssa eri mahdollisuuksista

Kati
Vastattu 8 kuukautta sitten
Kati