Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Epäpätevänä sijaisena kielten lehtorille

Hei,

Olen filosofian maisteri, ei opettajan pätevyyttä.

Jos sijaistan jonkin kielen lehtoria, mikä on minimipalkka (& laskentakaava)

1. alakoulussa 1-5 päivän sijaisuuksissa?

2. alakoulussa yli 5 päivän sijaisuuksissa?

3. yläkoulussa/lukiossa 1-5 päivän sijaisuuksissa?

4. yläkoulussa / lukiossa yli 5 päivän sijaisuuksissa

Tässä katselin palkkakuittiani ja alakoulun puolella koulussa työskentelevän englannin lehtorin alle 5 päivän sijaisuudesta olen saanut luokanopettajan minimituntipalkan. Mahtoiko mennä palkanmaksu oikein?!

 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 4 vuotta sitten
FM
Kysytty

Peruskoulun ja lukion sijaisten palkkausta koskevat määräykset ovat OVTES:n osion B 24 §:ssä. Opetusvelvollisuus ja peruspalkka löytyvät osion B liitteistä 1 ja 2. Peruspalkan suuruuteen vaikuttaa se, onko kyse I vai II kalleusluokan kunnasta (osio A 5 §).

Laskukaavat:

 1. Kun sijaisuus kestää enintään 5 koulun työpäivää, niin sijaiselle maksetaan sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio/oppitunti. Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio saadaan kertomalla vuosiluokkien 1-6 tai 7-9 tai lukion tuntiopettajan hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,83. Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan luvulla 38. Näin saatu kertatuntipalkkio (1/38) kerrotaan luvulla 0,94 (lukiossa 0,96) jolloin tuloksena on sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettava tuntipalkkio.
 2. Yli viiden työpäivän pituisen sijaisuuden palkka on päiväpalkka jokaiselta sijaisuuden kalenteripäivältä. Yhden kalenteripäivän palkka saadaan jakamalla kk-palkka ao. kalenterikuukauden kalenteripäivien määrällä. Hinnoittelutunnus riippuu siitä, onko virkamääräys päätoimisen tuntiopettajan, lehtorin vai luokanopettajan sijaiseksi. Jos sijaisen pitämä tuntimäärä palvelussuhteen kestoaikana on opetusvelvollisuutta suurempi, hänelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi ylituntipalkkio opetusvelvollisuuden yli menevien tuntien osalta. Ylituntipalkkio lasketaan peruskoulussa kertomalla hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,83. Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan luvulla 38.

 Opetusvelvollisuus englannin kielessä on peruskoulussa 20 paitsi vuosiluokkien 1-6 tuntiopettajalla 24 silloin, kun tuntiopettajalla ei ole kelpoisuutta opettamassaan aineessa.

Vähimmäispalkkojen hinnoittelutunnukset

 1. alakoulussa 1-5 päivän sijaisuuksissa Hitu 4 03 07 09 9
 2. alakoulussa yli 5 päivän sijaisuuksissa Lehtori (aineenopettaja) Hitu 4 03 04 00 8
  Luokanopettaja Hitu 4 03 04 09 8
  Päätoiminen tuntiopettaja Hitu 4 03 07 09 9
 3. yläkoulussa 1-5 päivän sijaisuuksissa Hitu 4 03 07 04 1
 4. yläkoulussa yli 5 päivän sijaisuuksissa
  Lehtori (aineenopettaja) Hitu 4 03 04 00 8
  Päätoiminen tuntiopettaja Hitu 4 03 07 04 1
 5. Lukiossa Lukiossa englannin opettajan opetusvelvollisuus on 19 Hitut löytyvät osion B liiteestä 2.

 Kk-palkat I ja II kalleusluokassa hinnoittelutunnuksittain  OAJ:n sivuilta tai KT:n sivuilta

Jos olet SOOL:n tai OAJ:n jäsen tai jonkun akavalaisen ammattiliiton jäsen, niin pyydä opettajien luottamusmiestä laskemaan ja selittämään tai soita OAJ:n neuvontanumeroon. Muuten joudut laskemaan itse. Voit myös soittaa palkanlaskijalle ja pyytää selittämään, miksi palkka oli sellainen kuin oli. Hyvässä lykyssä rehtorikin osaa selittää ja näyttää asiaan kuluvat pykälät.

kopion
Vastattu