Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010.

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Rentoudu Lintuliven parissa

Talven ajan voit seurata lintujen ja oravien vierailuja Etelä-Suomessa sijaitsevalla lintulaudalla.

Epäpätevästä opettajan sijaisesta päteväksi - miten muuttuu vähimmäispalkka?

Hei!

Minulla on 2 ylempää maisterin tutkintoa (FM, kieli pääaineena 120 op) (KTM, liiketaloustiede 120 op). Minulta puuttuvat pedagogiset opinnot. Jos suoritan pedagogiset, miten vähimmäispalkat ilmoittavaa palkkataulukkoa luetaan tämän jälkeen sijaistaessani

1. lukion lehtoria

2. peruskoulun lehtoria

3. alakoulussa kielten lehtoria

Olen sijaistanut eri kouluasteilla a. yli 5 koulun työpäivää b. alle 5 koulun työpäivää, joten sen osalta palkanmääräytyminen on tuttua. Mutta jos minulla on laaja, perus- ja lukio-opetusta antavan opettajan pedagoginen 60 op kelpoisuus, miten taulukkoa tulkitaan tämän jälkeen? Koskevatko minua taulukon vähimmäispalkoista

lukiossa: 40404017 kun sijaistan yli 5 koulun työpäivää; 40407037  5 tai alle pv:n sijaisuus

peruskoulussa: yläkoulussa 40304005 yli 5 pv sijaisuus ; 40307038 5 tai alle pv:n sijaisuus

alakoulun kielten lehtorin sijaisuuden osalta ?

Erityisesti minua aprikoittaa, mikä merkitys on sijaistettavalla aineella. Sovelletaanko taulukon vähimmäispalkkaa, vaikka sijaistaisin ainetta, johon minulla ei ole ainekohtaista kelpoisuutta? Esimerkiksi, jos taustallani sijaistan vaikkapa kuukauden liikunnan lehtoria lukiossa opetusvelvoitteen mukaisesti, sovelletaanko minuun vähimmäispalkkaehtoa 40404017 (ehto=ylempi korkeakoulututkinto + pedagogiset + 120 op jostain yhteisesti opetettavasta aineesta)?

Kiitokset!

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 9 kuukautta sitten
M
Kysytty

Tykkää kysymyksestä Facebookissa tai jaa se sosiaalisessa mediassa.

Riippuu kieliopinnoistasi riittääkö pedagogiset opintojen suorittaminen siihen, että saat perus- tai lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuuden ko. kielessä. Siihen vaaditaan aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot.

opettajien kelpoisuusvaatimukset

Jos sijaisella on aineenopettajan kelpoisuus jossain opetettavassa aineessa, niin hän saa kelpoisen opettajan palkkaa, vaikka hän opettaisi muuta ainetta kuin sitä, johon hänellä on kelpoisuus, poikkeuksena enintään 5 työpäivän sijaisuus vuosiluokilla 1-6.

 Kun sijaisella on aineenopettajan kelpoisuus, niin peruspalkka kuukausipalkkaisena lehtorin sijaisena on kohdassa 4 03 04 00 5 (ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus) ja tuntipalkkaisena yläkoulun 7-9 luokkien tuntien osalta 4 03 07 03 8 (ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus).

 Alakoulun tuntiopettajiin ja enintään 5 p sijaisiin sovelletaan osio B liite 1, 27 pykälän 2 mom. määräystä. Sen mukaan jos vuosiluokkien 1–6 opetusta antavalla tuntiopettajalla on aineenopettajan kelpoisuus opettamassaan aineessa, tuntipalkkio määräytyy tämän aineen osalta vuosiluokkien 7–9 opetuksen tuntipalkkion mukaisena (4 03 07 03 8) Muiden tuntien palkkio määräytyy vuosiluokkien 1–6 tuntipalkkion mukaisesti (4 03 07 05 6).

 Jos peruskoulun sijaisella on ylempi kk-tutkinto mutta ei kelpoisuutta, niin hitu-kohta lehtorin pitemmissä sijaisuuksissa on 4 03 04 00 8 ja lyhyissä 7-9 luokilla 4 03 07 04 1 3 ja 1-6 luokilla 4 03 07 09 9

 Lukiossakin saa kelpoinen opettaja saa kelpoisen palkkaa, vaikka opettaisi muuta ainetta kuin sitä, mihin on kelpoisuus. Lehtorin sijaisena peruspalkka riippuu siitä, onko lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus (4 04 04 01 7) vai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus (4 04 04 01 8) Jos kelpoisuus puuttuu, niin peruspalkka katsotaan kohdasta korkeakoulututkinto. Tuntiopettajan ja enintään 5 p sijaisen peruspalkka määräytyy vastaavasti tuntiopettajien hitujen kohdalta.

 Peruspalkat ja hinnoittelutunnukset OAJ:n taulukossa

Jos haluat tarkistaa em. tiedot tai tietää enemmän, kysy rehtorilta, luottamusmieheltä tai palkanlaskijalta. Opettajien palkanlaskijat erehtyvät harvoin laskiessaan opettajien sijaisten palkkoja. Rehtorit yleensä hallitsevat kelpoisuudet ja löytävät taulukoista oikeat vähimmäispalkat. Jos olet OAJ:n tai muun akavalaisen liiton jäsen, niin opettajien luottamusmies auttaa tulkinnoissa ja mahdollisissa palkan oikaisuvaatimuksissa.

 https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/palkka/palkkasaatavan-vanhentuminen/

K
Vastattu