Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010.

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Yövuoro jälkeen lomalle

Hei, 

Voiko vuosiloma alkaa suora 3 yövuoro jälkeen, eli yövuorot loppu sunnuntai klo. 7 ja lomat alkavat maanantai?

Jos 3vkn työvuorolista loppu omalta osalta 5 päivä iltavuorossa ja heti seuraavalla listalla maanantaista alkaa 3 yövuorot, eli periaatteessa olen ollut 8päivä putkin töissä. Onko tämä normaali käytäntö 3vuoro työssä?

Terveisin, 

Vk

Kysymyksen lähetti aihealueelle Lomat ja vapaat 12 kuukautta sitten
Suni
Kysytty

Tykkää kysymyksestä Facebookissa tai jaa se sosiaalisessa mediassa.

Vuosiloma voi alkaa maanantaista, silloinkin kun yövuoro loppuu sunnuntaina.

Neuvoni työvuorolista asiaan on tämmöinen:

Jos olet liittynyt liittoon, käy näyttämässä työvuorolistat luottamusmiehellä ja pyydä tarkistamaan, ovatko työvuorot listoissa työaikalain säännösten ja KVTES:n määräysten mukaisia.

Jos et ole jäsen, käy puhumassa esimiehen kanssa ja pyydä perustelut, minkä pykälien mukaan listat on laadittu. Jos et saa selvää esimiehen puheista, kysy apua työsuojeluvaltuutetulta.

Tässä niitä pykäliä 

… Jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä työntekijällä saa työvuoroluettelon mukaisesti teettää peräkkäin enintään viisi sellaista vuoroa, jossa vähintään kolme tuntia sijoittuu kello 23:n ja 6:n väliseen aikaan, minkä jälkeen hänelle on annettava vähintään 24 tunnin yhtenäinen vapaa. Edellä tarkoitettuja vuoroja saa teettää peräkkäin vielä kaksi, jos työntekijä antaa suostumuksensa  molempiin erikseen … https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872#L3P8 (KVTES III luku 2 § 1 mom.)

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta. Jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin. … https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872#L6P25 (KVTES III luku 2 § 1 mom.)

KVTES 2020-2021 III luvun 11 §:n 2 momentin määräyksen mukaan työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin enintään seitsemän

24 §:n 1 mom.  Työaika on järjestettävä niin, että viranhaltija/työntekijä saa kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan, joka on mikäli mahdollista sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Viikkolevon tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. Jos työntekijän vuorokautinen työaika on enintään kolme tuntia, työntekijälle saadaan antaa 35 tunnin sijasta vähintään 24 tunnin yhdenjaksoinen vapaa viikossa. (--)
2 mom. Keskeytymättömässä vuorotyössä viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi, enintään 12 viikon aikana. Viikkolevon tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. Teknisten olosuhteiden ja työn järjestelyjen niin edellyttäessä voidaan menetellä vastaavalla tavalla, jos siihen on viranhaltijan/työntekijän suostumus.

3 momentissa kerrotaan milloin em. momenttien määräyksistä voidaan poiketa,

 KVTES:n 2020-2021 työaikaluvun em. pykälät löytyy täältä

 

Neuvos
Vastattu