Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

JS

Hei,

ymmärränkö oikein, että jos äitiysneuvolakäyntejä ei saa tehtyä muulloin kuin työaikana,

on käyntiin kuluva aika palkallista? Palkanlaskija väittää toisin (kun ei ole kyse lääkärin määräyksestä) ja on vähentänyt tunnit ylityökertymästäni.

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 3 vuotta sitten
Kristiina Sura
Kysytty

Neuvolakäyntiin kuluvan ajan vuoksi palkkaa ei vähennetä, työaikaa pidennetä eikä työaikaa tutkimusten vuoksi teetetä myöhemmin takaisin.

 

Ota yhteyttä luottamusmieheesi, jos olet järjestäytynyt. Muuten mene pyytämään apua esimieheltäsi.

 

KVTES:n III luvun 4 §:n 2 momentin 5 kohtaa koskeva ohje Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2018

 

Lääkärin määräämät ja synnytystä edeltävät tutkimukset

 

Todellisen tarpeen vaatiessa työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus käydä työajalla lääkärin lähetteellä määräämissä tutkimuksissa tai synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa. Myös äkillisen hammassairauden johdosta hoitotoimenpiteessä voi käydä työajalla, jos sairaus vaatii hoitoa samana päivänä tai saman työvuoron aikana.

 

Todellinen tarve tarkoittaa, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai tutkimustarve on äkillinen.

 

Pääsääntönä on, että työntekijä käy myös näissä tutkimuksissa vapaa-ajallaan. Tutkimuksista pitää ilmoittaa työnantajalle niin ajoissa kuin mahdollista, jotta työnantaja voi ottaa ne huomioon työvuorosuunnittelussa.

 

Tutkimuksissa käynti ei ole työaikaa. Tutkimuksia ja niihin liittyvää matka-aikaa varten järjestetään vapautus töistä. Tutkimuksissa käyntiin kuluvan ajan vuoksi palkkaa ei vähennetä, työaikaa pidennetä eikä työaikaa tutkimusten vuoksi teetetä myöhemmin takaisin. Kyseisen päivän työaika jää kuitenkin vajaaksi.

 

Soveltamisesimerkki

Henkilö työskentelee yleistyöajassa kokoaikaisena työntekijänä. Viikon säännöllinen työaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia. Jos keskiviikolle on suunniteltu kahdeksan tunnin työvuoro ja tutkimuksiin matka-aikoineen menee kaksi tuntia, jää keskiviikon työaika kaksi tuntia vajaaksi. Palkkaa ei vähennetä eikä työaikaa vajauksen vuoksi pidennetä. Jos työnantajalla kuitenkin on perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa ja pidentää perjantaille suunniteltu kuuden tunnin työpäivä kahdeksan tunnin työpäiväksi, ei synny ylityötä, koska säännöllinen työaika ei ylity. Työvuoroluettelon yksipuolinen muutos on tehtävä ennen työvuoron alkamista.

 

Tässä kohdassa tarkoitettuja lääkärissä käyntejä ja tutkimuksia ovat esimerkiksi:

 

  • Lääkärin lähetteellä määräämä laboratorio- tai röntgentutkimus.
  • Raskaudesta johtuva neuvolakäynti.

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2018/5/milloin-laakarikaynti-on-tyoaikaa

abc
Vastattu