Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Lomat ja palkkaus

Hei! 

Jos siirtyy (samalta alalta) tekemään hanketyötä (KVTES myös),  niin onko oikeus siihen kokemuslisään mitä jo maksetaan (työkokemusta 10 vuotta) ja lomiin? 

 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 3 vuotta sitten
Helena
Kysytty

Jos työnantaja ei vaihdu, niin työkokemuslisä ja lomat säilyvät.

Jos työnantaja vaihtuu, niin työkokemuslisään oikeuttavat saman ammattialan palvelusvuodet, ja muista kuin saman ammattialan tehtävistä kelpaavat ne, joista on uuden työnantajan harkinnan mukaan olennaista hyötyä uusissa tehtävissä. Ensi kesän loman pituus riippuu siitä, kuinka monta lomanmääräytymiskuukautta kertyy 31.3. mennessä. Loma määräytyy KVTES:n 5 §:n 3 taulukon mukaan, jos uusi työsuhde alkaa myöhemmin kuin 1.4.2020 riippumatta työkokemuslisävuosista.

 

kati
Vastattu

Täsmennys tai korjaus riippuen siitä minkä päivämäärän tulin kirjoittaneeksi edelliseen vastaukseen.

Uuden kuntatyönantajan palveluksessa työkokemuslisävuodet vaikuttavat ensi kesän loman pituuteen, jos palvelussuhde on 31.3.2021 mennessä kestänyt välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ja työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 5 vuotta. Tämä tarkoittaa, että uuden palvelussuhteen on pitänyt alkaa viimeistään 1.10.2020. Tällöin loma määräytyy taulukon KVTES:n 2 mukaan.

kati
Vastattu

Hei!

 

Eli jos työnantaja vaihtuu, mutta työkokemusta on 10 vuotta saman alan tehtävistä (lastenhoitajan ja opettajan tehtäviä varhaiskasvatuksessa), niin työkokemuslisä tulee huomioida palkassa?

Helena
Vastattu

Näin edellyttäen, että paikallinen työnantaja päättää tehtävien olleen samalta ammattialalta kuin nykyinen tehtävä. 

juu
Vastattu

Olisi outoa, jos varhaiskasvatuksen hoito- ja opetustehtävät eivät olisi saman ammattialan tehtäviä. Ainakin niistä olettaisi olennaista hyötyä. Tässä kuitenkin vielä ote KT Kuntatyönantajien julkaisusta Toimiva palkkaus on kaikkien etu:

Uuden työntekijän muun työnantajan palvelusaika hyväksytään työkokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi, mikäli muun työnantajan palveluksesta on olennaista hyötyä uuden työnantajan tehtävissä.

• Olennaisella hyödyllä tarkoitetaan tässä muun työnantajan palveluksessa saavutettua työkokemusta ja kertynyttä ammattitaitoa ja osaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, onko aiemmissa tehtävissä saavutettu sellaista ammattitaitoa ja/tai työkokemusta, josta on olen naista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Ratkaisu tehdään tapauskohtaisesti vertaamalla työntekijän aiempia ja nykyisiä tehtäviä toisiinsa kokonaisvaltaisesti.

• Sopimusmääräyksen mukaan samasta ammattialasta katsotaan aina olevan olennaista hyötyä. Ammattialalla tarkoitetaan tehtäväkenttää ja/tai toimintapiiriä, jonka tietty ammatti tai ammatit kattavat. Tehtävänimike ei välttämättä kerro, onko kyseessä sama ammattiala. Usein joudutaan tarkastelemaan myös tehtäväsisältöjä asian selvittämiseksi.

• Muun työnantajankaan osalta ei edellytetä päätoimisuutta. Olennaista hyötyä harkittaessa työ- ajalla ja palvelussuhteen kestolla voi olla merkitystä.

juu
Vastattu