Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Marika

Esimies muuttaa työvuoroja koko ajan yksipuolisesti. Työntekijän mielipidettä ei kysytä eikä muutoksista ilmoiteta työntekijälle. Jokaisen pitää käydä töistä lähtiessään katsomassa seuraavan päivän vuoro, miksi se on muuttunut. Jos olet lomalla sinun pitäisi itse soittaa onko loman jälkeiset vuorot muuttuneet. Esimies ei ole mielestään velvollinen ilmoittamaan näistä. Kolmen viikon listan loputtua lähes kaikkien kaikki vuorot on vaihdettu ainakin kerran. Mitä mieltä olette, missä menee raja?? 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 3 vuotta sitten
Tiina Touhukas
Kysytty

Ottakaa yhteyttä luottamusmiehiinne tai työsuojeluvaltuutettuun, jos ette ole liittyneet ammattiliittoon. Pyytäkää luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua tutkimaan, onko muutokset tehty perustellusta syystä, ja ryhtymään toimenpiteisiin, jos syyt ovat muita kuin perusteltuja. 

Työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa yksipuolisesti vain perustellusta syystä. 

KVTES:n III luvun 28 §:n 2 mom.    

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti viranhaltijoiden/työntekijöiden tietoon, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Työtuntien muodostuminen ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei sinänsä ole tässä tarkoitettu perusteltu syy.


Soveltamisohje

Työvuoroluettelo voidaan antaa myös sähköisesti tiedoksi, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Viranhaltijan/työntekijän suostumuksella työvuoroluetteloa voidaan aina muuttaa. Mikäli muutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tulisi työvuoroluetteloon tehdä vain ne muutokset, jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Perustellun syyn olemassaolo harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Perusteltuna syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä, esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja. Perusteltu syy työvuoroluettelon muuttamiseen on aina silloin, kun luettelo on laadittu virheellisesti. Muutoksesta on joka tapauksessa ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee.

 

Saman pykälän 3 momentin soveltamisohjeessa lukee:

Työsuojelulliset ja tehokkuusnäkökohdat puoltavat sitä, että työvuorosta pois jäävän tai jääneen tilalle pyritään saamaan ensisijaisesti muu kuin työvuoronsa juuri lopettanut viranhaltija/työntekijä.

Lilli
Vastattu