Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Tuntiopettaja

Hei! Sivutoiminen tuntiopettaja kansalaisopistossa.

- Tunteja kohteessa, minne vain opettajalla avain. Alkaako työaika asiakkaiden päästämisestä rakennukseen ja loppuuko työaika asiakkaiden poistuttua rakennuksesta? Vai vasta sitten kun oppitunnilla opetus alkaa? Asiakkaat saattavat jäädä oppitunnin jälkeen keskustelemaan, niin opettajan työpäivä venyy. Ymmärtääkseni monilla työaika alkaa siitä, kun avaat työpaikan asiakkaille.

- Tuntiopettajan pitää myös valmistella tunninpitopaikka fyysisesti eli tarvikkeet oppilaille (kestää ehkä n.5min); työnantajan mielestä tarvikkeet pitää olla valmiina ennen tunnin alkua, että opetus alkaa juuri ilmoitetun mukaan? Eroaako; oltava valmiina oppilaille jaettava materiaali / oltava valmiina opettajan käyttämä materiaali (tekniset välineet, joka pitää hakea rakennuksen toisesta päästä eli eivät ole opetustilassa valmiina)?

- Jos päivässä oppitunteja aamulla ja taas illalla, mutta välissä 3 tuntia ilman tunteja; kuuluuko työnantajan maksaa matkakorvaukset kaksi kertaa vai päiväraha, jos työpäivä matkoineen kestää yli 8h, vaikka oppitunteja ei ole kuin muutama tunti päivässä.

 

 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 5 kuukautta sitten
Jaakko
Kysytty

Vaikka tuntiopettajan palkka perustuu pidettyihin oppitunteihin, niin samaan hintaan pitää tehdä muutkin työsopimuksessa sovitut ja OVTES:ssa liitten 12, 12 §:n 1 momentissa määrätyt työtehtävät. Niihin kukin opettaja käyttää harkintansa mukaan sen verran aikaa, että tehtävät tulevat tehdyksi. Tehtäviä ovat 

  • oppitunnin valmistelu ennen oppituntia ja jälkityöt sen jälkeen,
  • oppitunnin pito (45 min tai kaksoistunti 1 h 30 min),
  • oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä
  • osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.

Yleensä ovien avaus, sulkeminen ja valvonta ei kuulu opettajalle vaan muulle opiston henkilökunnalle, mutta jos muita ei ole, niin avaat oppilaille oven harkintasi mukaan joko juuri ennen tunnin alkua tai silloin kun saavut tekemään tunnin etukäteistyöt, ja suljet opetustilat jämäkästi viimeistään, kun olet saanut tehtyä tunnin jälkityöt.

Matkakustannukset määräytyvät liitteen 12, 19§:n mukaan. Matkakustannukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen korvataan siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Työnantaja voi kuitenkin harkintansa mukaan maksaa matkakustannusten korvaukset myös omavastuun kilometrirajan osalta osittain tai kokonaan. Muilta osin tuntiopettajan matkakustannusten korvaukset määräytyvät KVTES:n matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen 16 mukaisesti.

Pyydä esihenkilöä selventämään pykäliä. Jos olet jonkin akavalaisen ammattiliiton jäsen, niin kysele paikalliselta Jukon luottamusmieheltä.

Kati
Vastattu