Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Milloin työsopimuksen saa allekirjoitettavaksi?

Onko laissa tai KVTES:ssä määräystä siitä, milloin työsopimus täytyy antaa työntekijän tarkasteltavaksi ja allekirjoitettavaksi ennen työn alkua? Riittääkö, että työnantaja antaa sopimuksen päivänä, jolloin työt alkavat? Mitä jos sopimus tehdään vasta työnteon alun jälkeen?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Sopimukset 6 viikkoa sitten
Kunnan työntekijä
Kysytty

Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty ennen työsuhteen alkamista, niin voimassa on se, mitä on sovittu suullisesti siihen mennessä Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas 1.6.1 Työsopimuksen muoto Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus. Se voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Se on pyrittävä tekemään kirjalli- sesti ja niin tarkasti, että kaikki työsuhteen määrittelyyn vaikuttavat seikat käyvät sopimuk- sesta ilmi. Työsopimukset tulee siten kunnissa pääsääntöisesti tehdä kirjallisesti ja mikäli mah- dollista ennen työsuhteen alkamista. Suulliset työsopimukset aiheuttavat käytännössä hyvin usein riitaisuuksia siitä, mitä asiasta on todella sovittu. (--) 1.6.2 Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Työnantajan on annettava työntekijälle työ- suhteen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jos • työsopimus on tehty suullisesti tai jäljempänä mainitut tiedot eivät sisälly kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja • työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. (--) https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2021/kunnallisen-esimiehen-tyosuhdeopas

Oppaasta kopioitu
Vastattu