Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Onko pätkä työvuoro 7-11 + 18-22 laillinen?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 9 vuotta sitten
Pätkävuoroja tekevä
Kysytty

Oletko kysynyt esimieheltä, miksi sinulle on laitettu tuollainen työpäivä? Mitä esimies vastasi? Oletko kysynyt työsuojeluvaltuutetun näkemystä tuollaisista työvuoroista? Mitä hän sanoi? Mitä luottamusmies sanoo? Tässä on KT Kuntatyönantajien näkemystä: KT Muistio 2.12.2008 Työvuoroluettelon suunnittelu jaksotyössä työaikalain (TAL) säännösten ja Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) sopimusmääräysten perusteella 7.5 Työvuoron yhtäjaksoisuus ja enimmäispituus KVTES III luvun 12 §:n 1 momentin mukaan työpäivän tai työvuoron yhtäjaksoisuutta pidetään yleisesti tavoiteltavana käytäntönä työvuoroluettelon suunnittelussa, mikäli se toiminnan kannalta on mahdollista. Poikkeuksen muodostavat päivittäinen lepoaika ja erityinen syy. Alle 4 tunnin työvuoroja ei tule työpaikalla käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai toiminnan kannalta perusteltu syy tätä edellytä. Työaikaa ei tästä syystä kuitenkaan jätetä vajaaksi. Toiminnasta johtuen työvuoron yhtäjaksoisuutta ei voida aina kaikissa tapauksissa toteuttaa, joten työvuoron osittaminen on mahdollista. Tällöin on huomioitava se, että osittamista rajaa vaatimus työvuorojen väliin jätettävästä vähintään 9 tunnin vuorokausilevosta (ks. 7.8.3.). TAL:n 29 §:n mukaan työntekijöille on annettava vähintään 9 tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana. Käytännössä seuraus on, että työvuoron poikkeuksellinen kokonaispituus voi olla enintään 15 tuntia (ks. jäljempänä kohta 7.8.3). Em. koskee niitäkin tapauksia, jolloin työvuoron poikkeuksellisesta pituudesta on sovittu KVTES III luvun 3 §:n mukaisesti. KVTES III luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työvuoro merkitään säännönmukaisesti enintään 10 tunnin pituiseksi, jollei toiminnan kannalta välttämättömät lyhytaikaiset poikkeukset muuta aiheuta tai paikallisesti laitoskohtaisesti toisin sovita. Yötyövuoro psykiatrisissa sairaaloissa ja kehitysvammalaitoksissa voi kuitenkin olla aina 11 tuntia em. poikkeuksin. Työnantajan tulee ottaa työvuoron enimmäispituuksissa huomioon myös työsuojelulliset näkökohdat mm. riittävien taukojen pito. Em. syystä on perusteltua pyrkiä normaalipituisiin työvuoroihin. Käytännössä pitkät työvuorot soveltuvat vain harvoihin töihin. 7.8.3 Vuorokausilepo Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 9 tunnin pituinen yhtämittainen lepoaika. Säännös ei tule sovellettavaksi varallaoloaikana tehtyyn työhön. Käytännössä työvuoron poikkeuksellinen pituus voi olla enintään 15 tuntia. Todettakoon myös, että KVTES:ssa ei ole vuorokausilevosta erillistä määräystä, joten noudatettavaksi tulee ao. lain säännös. TAL:n 14 §:n mukaan on kuitenkin erillisellä poikkeusluvalla mahdollisuus poiketa työaikajärjestelyistä esim. jos työ on laadultaan sellaista, että sitä tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Myös TAL 29 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan tietyillä erikseen mainituilla edellytyksillä voidaan tilapäisesti poiketa em. 9 tunnin pituisesta yhtämittaisesta lepoajasta.
Kysyjä
Vastattu

Olen ollut ko.työpaikassa vasta hetken,mutta näitä pätkiä tehdään joka viikonloppu,la ja su. Ihmettelen vaan tätä käytäntöä,kun en siihen aikaisemmin ole missään törmännyt. Koko päivähän siinä menee töitä ajatellessa,vaikka palkka tulee vain 8 tunnista. Työnantajan mukaan pätkiminen on ollut aikoinaan työntekijöiden toive,mutta kukaan nykyisistä työntekijöistä ei ole siitä kovin innostunut.
Pätkä vuoroja tekevä
Vastattu

KVTES 3 luku 12 § Työpäivän yhtäjaksoisuus ja työvuoron pituus 1 mom. Viranhaltijan/työntekijän työpäivän tai työvuoron yhtäjaksoisuutta päivittäisestä lepoajasta aiheutuvin poikkeuksin pidetään yleisesti tavoiteltavana käytäntönä paitsi niissä töissä, joissa on erityinen syy järjestää työvuoro toisin. ... Minun mielestä joidenkin työntekijöiden toiveen toteuttaminen, ei voi johtaa siihen, että kaikilla on kaksiosainen työvuoro. KVTES:n pykälän tarkoittama erityinen syy ei voi olla se, että jotkut haluaa pitää työvuoron kahdessa osassa. Tässä on nyt se ongelma, että jos uutena työntekijänä rupeat kovasti touhuamaan muutosta, niin sinulla voi mennä sukset ristiin esimiehen kanssa. Siksi olisi hyvä, jos saisit luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun heräämään ja toimimaan ilman sinua.
fiina
Vastattu