Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.
Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa.
Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

100 m2 omakotitalo Kellokoskelta vain 189 000 €

Voiko perushoitajat keskenään vaihtaa työvuoroja suunnitellulla listalla?

Pomo sanoi että kvtes:ssä olisi kohta missä sanotaan "tulee olla kunnon syy vaihtoon ja se tulee kertoa esimiehelle".Tähän asti(vanhan pomon aikana)on onnistunut vaihdot ja se on ollut toimivaa.Ihmettelen mikä kohta mahttaa olla kyseessä.
Kysymyksen lähetti aihealueelle Sopimukset 7 vuotta sitten
perushoitaja #
Kysytty

Määräys työvuoroluettelosta löytyy KVTES:n III luvun 30 pykälän 2 momentista. Tässä pari pätkää työvuoroluettelon laatijoille laaditusta ohjeesta Työnantajan laatima työvuoroluettelo sitoo molempia osapuolia. Työnantaja on suunnitellut työt ja työvuorot palvelujen ja toimintojen turvaamiseksi siten, että henkilöstöä on oikea määrä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Lähtökohtana on, että kumpikin osapuoli noudattaa työnantajan laatimaa työvuoroluetteloa ja siihen ei tehdä muutoksia. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa kolmella eri perusteella: 1) työnantajalla on oikeus muuttaa yksipuolisestikin jo vahvistettua työvuoroluetteloa, mikäli työnantajalla on muutokseen perusteltu syy, 2) työntekijän suostumuksella työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa mistä tahansa syystä ja 3) työvuoroluettelon muutosintressi voi olla myös työntekijälähtöinen, mutta muuttaminen on työnantajan harkittavissa ja päätettävissä. ... Työvuoroluettelon muuttamisen syy voi olla myös se, että työntekijä pyytää työnantajaa muuttamaan hänen työvuoroluetteloaan henkilökohtaisista syistä. Työnantaja voi harkinnallaan päättää, hyväksytäänkö em. muutokset niissä tilanteissa, joissa se olisi mahdollista toimintojen kannalta. Myös sen suhteen, miten tai missä määrin toiveita otetaan huomioon, on pyrittävä noudattamaan tasapuolisuuden periaatetta. Koska työvuoroluettelon suunnittelussa lähtökohtana on töiden ja työvuorojen suunnittelu palvelujen ja toimintojen turvaamiseksi ja takaamiseksi, ei luonnollisestikaan tehdä sellaisia työvuoroluettelon muutoksia, jotka ovat yksikön toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisia tai aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia.
mappi
Vastattu