Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Vuosiloma vs. palkaton loma

Yksikössä kaksi työntekijää on esittänyt lomatoiveensa samalle ajankohdalle. Toisen loma on kuluvan kauden vuosilomaa, toisen palkatonta omaa lomaa. Onko nämä lomatoiveet samanarvoisia? Loma toteutui, niin että vuosiloman pitäjä sai 3 lomapäivää viikon sijasta. Omaloman pitäjä sai myös pitää 3 päivää. Pidettäväksi jäi vielä 4 palkallista päivää tämän lomakauden aikana...ilmeisesti työnantajan määräämänä ajankohtana. Onko olemassa sääntöä, jonka mukaan palkalliset vuosilomat pitäisi antaa ensin?
aihealueelle Lomat ja vapaat 5 vuotta sitten
Ihmettelevä
Kysytty 5 vuotta sitten
Ihmettelevä
Työnantaja määrää talviloman ajankohdan. Talviloma pitää antaa yhdenjaksoisena, jolleivät työntekijä ja työnantaja sovi talviloman pitämisestä osissa. (KVTES IV luku 7 § , 8 §) Harkinanvarainen virka- ja työvapaa on myönnettävä hakemuksen mukaisesti tai hylättävä ja neuvottava työntekijää tekemään uusi hakemus tai työnantaja voi pyytää työntekijältä kirjallisen suostumuksen hakemuksen muuttamiseen. ”Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana. (…) Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka- /työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista, palkallisuudesta jne. ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/työntekijöille.” (KVTES V luku 12 § 2 mom. Soveltamisohje) Minun mielipiteeni on, että talviloma voittaa palkattoman harkinnanvaraisen työvapaan. Mutta älä usko vaan pyydä luottamusmiestä selvittämään, onko esimies kohdellut kumpaakin tasapuolisesti ja noudattanut paikallisia vuosiloman antamiseen ja harkinnanvaraisiin työvapaisiin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä.
Essi
Vastattu 5 vuotta sitten
Essi