Tervetuloa Kvtes.fi palveluun!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Voiko esimies muuttaa työntekijän työvuoroa neuvottelematta siitä ensin työntekijän kanssa

Meillä esimis muuttaa työntekijöiden työvuoroja neuvottelematta siitä työntekijän kanssa. Työvuorolistaan ilmestyy vain lappu että vuorosi on vaihdettu. Uusi vuorosi on.. On käynyt monesti niin että työntekijä on suunnitellut elämänsä työvuorolistan mukaan, mutta joutuukin esim perumaan lääkärin, sillä esimies on muuttanut vuoron. Onko tämä tosiaan sallittua ?
Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 7 vuotta sitten
Nenny
Kysytty

Kuntatyönantaja-lehti 2/2009 neuvoo työnantajia: "KVTES:n mukaan työnantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa, mikäli siihen on olemassa perusteltu syy. Sellaisia voivat olla mm. toiminnallisesti välttämättömät syyt esimerkiksi työvoiman vajaus sairastumisien vuoksi tai tavanomaisesta poikkeava potilaiden /asiakkaiden määrä, laatu ja hoidolliset tarpeet ja niiden merkittävät muutokset. Toiminnallinen syy voi tarkoittaa sekä työn lisääntymistä että työn vähentymistä. Työn vähentymiseen varautumiseksi on hyvä kartoittaa muun mahdollisen työn teettäminen. Mikäli henkilön sairastumisen vuoksi otetaan sijainen, sairausloma ei yleensä ole perusteltu syy työvuoroluettelon muutokseen. Pääsääntöisesti sijainen tekee sijaistettavalle työvuoroluetteloon merkityt tunnit. Jos taas sairausloman ajaksi ei oteta sijaista ja muiden työntekijöiden työvuoroja joudutaan muuttamaan, saattaa olla perusteltua, että myös sairastuneen työvuoroluetteloa sairausloman jälkeen muutetaan. … Perusteltu syy on myös työvuoroluettelon virheellinen suunnittelu. Se on voinut tapahtua esim. jos työaikajakso on alun perin vahingossa yli- tai alisuunniteltu tai on suunniteltu annettavaksi vapaa-aikakorvausta, mutta korvauksen perusteena olevaa työaikaa ei jostain syystä tehdäkään. … Työnantaja ei voi tehdä yksipuolisesti muutoksia työvuoron ajankohtaan silloin, kun peruste muuttamisen ilmenee, kun työntekijä jo tullut työvuoroonsa tai työvuoron alkamisen jälkeen." Jos esimies ei kerro syytä työvuoroluettelon muuttamiseen tai jos syy ei ole mielestänne KVTES:n tarkoittama perusteltu syy (KVTES III luku 30 § 2 mon.) tai jos listoissa on usein virheitä, niin teidän pitää ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Lisäksi esimiehelle pitää kertoa, että lappu listassa ei ole oikea tapa ilmoittaa muutoksista. Tehän voitte ruveta toimimaan niin, että ette käy katsomassa listaa enää sen jälkeen, kun olette ensimmäisen kerran merkinneet työvuoronne omaan kalenteriinne.
Lille
Vastattu