Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Kvtes.fi on toiminut suomalaisten kuntatyöntekijöiden tiedonlähteenä vuodesta 2010. Palvelua käyttää valtaosa Suomen kuntatyöntekijöistä. Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Kysymykset ovat julkisia kaikille, mutta voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä. Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, myös se näkyy kaikille (sähköpostiosoitettasi ei julkaista).

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan. Sen takia joudut varmaankin pitämään tämän kesän lomia niin paljon kuin työnantaja ehtii määrätä. Loput tulevat sitten kuntoutustuen aikana, koska olet silloin pitkällä virka/työvapaalla. KT kuntatyönantajat ohjeistaa 9. Miten vuosiloma myönnetään, kun henkilö on pitkällä työ- tai virkavapaalla? (KVTES IV luku 7 §, 8 §, 11§)   Vuosiloman antaminen on työnantajan vastuulla. Vuosiloma on annettava, vaikka viranhaltija tai työntekijä olisi pitkällä virka- tai työvapaalla kuten vanhempain- hoito- tai vuorotteluvapaalla. Tämä tapahtuu keskeyttämällä myönnetty virka- tai työvapaa vuosiloman ajaksi.   Vuosilomaa ei saa antaa äitiys- tai isyysvapaan aikana ilman viranhaltijan ja/tai työntekijän suostumusta. Jos suostumusta ei anneta, loma saadaan antaa 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.   Määrättyä tai sovittua vuosiloman ajankohtaa siirretään viranhaltijan ja/tai työntekijän pyynnöstä, mikäli hän vuosiloman alkaessa tai sen aikana sairastuu. Tarkemmat määräykset siirron edellytyksistä sekä siirretyn loman ajankohdan määräämisestä tai sopimisesta ovat vuosilomaluvun 11 §:ssä. Vuosiloma voidaan viranhaltijan ja/tai työntekijän suostumuksella antaa myös sairausloman aikana.   Esimerkki 1   Jos työntekijä on sairauslomalla ajankohtana jolle työnantaja on vahvistamassa lomaa, hänen vuosilomansa voidaan vahvistaa sairausloman ajalle. Työntekijällä on kuitenkin 11 §:n nojalla oikeus pyytää loman siirtoa. Tällöin loma siirretään 11 §:n 1 momentin mukaisesti. Tämän vuoksi työntekijän kanssa kannattaa jo ennen loman vahvistamista sopia loman pitämisen ajankohdasta eli siitä, vahvistetaanko loma vapaan ajalle vai vasta sairausloman päättymisen jälkeen. Loman ajankohdan osalta noudatetaan 11 §:n mukaisia säännöksiä. 
milli
Vastattu 5 vuotta sitten
milli