Tervetuloa Kvtes.fi palveluun!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Onko oikeutettua

Voiko esimies kyseenalaistaa kuntayhtymän työterveyslääkärin antaman sairauslomatodistuksen ja määrätä käymään saman sopimuksen piiriin kuuluvalla toisella lääkärillä? Onko oikeaa toimintaa, että ajanvarauksesta soitetaan ja kerrotaan, että esimieheni määräyksestä minun tulisi mennä tietyn lääkärin vastaanotolle tiettynä aikana? Näiden työterveyspisteiden väliä on 55 km, mikä on liikuntavammaiselle haastavaa, joten kuka maksaa kulut?
Kysymyksen lähetti aihealueelle Sopimukset 7 vuotta sitten
toto
Kysytty

Kuntayhtymässänne on nimetty ne henkilöt, jotka saavat käsitellä työntekijöiden lääkärintodistuksia. Joillakin heistä on myös valta määrätä hankkimaan lisäselvitystä nimetyltä toiselta lääkäriltä, jos on perusteltu syy epäillä työterveyslääkärin kirjoittamaa lääkärintodistusta. Työnantaja maksaa silloin kustannukset myös matkat. Vaadi, että asiaankuuluva henkilö määrää sinut jatkotutkimuksiin ja perustelee miksi. Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies tietävät, onko se esimiehesi. Jos olet liittynyt ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja pyydä apua. Jos et ole liittynyt, jatka lukemista. Lainaus: Työntekijän esittämää lääkärintodistusta pidetään pääsääntöisesti riittävänä selvityksenä hänen sairausajan palkkaan oikeuttavasta työkyvyttömyydestään. Jos työnantaja epäilee todistuksen luotettavuutta, hän voi vaatia työntekijältä lisäselvitystä taikka poikkeuksellisesti osoittaa työntekijän kustannuksellaan tietyn lääkärin lisätutkimuksiin (KKO 1993:150). Ilman tällaisia lisätoimenpiteitä työnantaja ei voi olla hyväksymättä työntekijän esittämää lääkärintodistusta (TT 1992-78, TT 1998-54). Työkyvyttömyyden syyllä ei ole merkitystä sairausajan palkkaoikeuden kannalta lukuun ottamatta työntekijän omaa tahallisuutta tai hänen törkeää huolimattomuuttaan. Sairauden perusteena voi olla esimerkiksi uupumus- ja jaksamattomuustila (exhaustio-diagnoosi, ks. esim. TT 1997-61, TT 1998-74 ja TT 2000-33). Lue lisää http://www.ebm-guidelines.com/dtk/ltk/avaa?p_artikkeli=ttl00178&p_haku=hoitosuositus KVTES:n V luvun 1 §:n 2 momentin soveltamisohjeessa todetaan, että lääkärintodistus on kuitenkin vain asiantuntijan lausunto, josta toimivaltainen viranomainen voi poiketa perustellusta syystä. Mikäli käy ilmi, ettei viranhaltija/työntekijä lääkärintodistuksesta huolimatta ole ollut työkyvytön, esim. henkilö on ollut samankaltaisessa työssä vastaavana aikana, hänellä ei ole oikeutta palkalliseen sairauslomaan.
Seija
Vastattu