Olen Yhdysvalloista missä on huomattavasti enemmän asukkaita kuin Suomessa. Suomessa olen asunut pian viisi vuotta ja suomen kielen opiskelu on sujunut mahtavasti. Suomessa tyoskentely on sujunut melko kohtalaisesti. Olen nähnyt syrjintää työpaikoilla ulkomaalaisia kohtaan. Suomessa halutaan kaikkien tyollistyvän mutta kun ulkomaalainen saa työpaikan Suomalaiset niin sanotusti kiusaavat ulkomaalaisia työpaikalla heidän ihonvärin tai kansalaisuuden takia. Kun joku kiusaa tai on ilkeä johtuu siitä ettei hänellä itsellään ole asiat hyvin. Suomi on hyvinvointivaltio ja Suomi saadaan nousuun olemalla suvaitsevaisia ja aikuistumalla työpaikoilla.

Tehkäämme jokaiselle hyvä työskentely- ja oppimisympäristö!

- Annathomas