sijainen

 • Hei!

  Jos oman työni ohella sijaistan esimiestäni lyhyissä pätkissä, olenko oikeutettu korvaukseen? Esim. vuosilomansijaosuudet on pätkitty niin, ettei yhtenäistä 14 vrk:n sijaisuutta synny.

  1. Olen sijaistanut yhteensä kaksi vuotta kys työpaikassa ja nyt kollega jää pois opintovapaille. Olen tapaturman takia sairaslomalla (3vko) mutta työkuntoinen ennen pitkän sijaisuuden alkamista (viikon päästä) . Minulle ei tarjota sitä suoraan vaan sanotaan että en ole työkuntoinen. Ulkopuolisia haastatellaan ja kun nostin asiaa esille syrjintänä minutkin pyydettiin haastatteluun. Voiko näin toimia? 
 • Olen työskennellyt eräässä sairaanhoitopiirissä sijaisena 9v ajan erityistehtävissä, joissa työskentely edellyttää useiden täydentävien koulutusten tekemistä ja pitkää perehdytystä. Sijaisia ei siis voi ottaa töihin ihan hyllyltä ja perustutkinnon jälkeen. Nyt SHP:n johto ilmoittaa, etteivät he enää aio tarjota minulle sijaisuuksia. Perusteluina on ilmeisesti se, etten ole SHP:lla työsuhteessa ja asun kauempana.

  Onko tämä laillista? Mikäli jollekin toiselle, vähemmän pätevälle sijaiselle tarjotaan vuoroja, onko tätä mahdollisuus riitauttaa kuten esim. vakituiseen työsuhteeseen valittaessa? Mikäli esim. lääkäreitä palkataan lyhyisiin työsuhteisiin kauempaa, täyttyykö yhdenvertaisuuslain pykälät?

 • Käytetäänkö ammattikoulun yhteisten aineiden sivutoiminen opettajan palkkaan samaa laskukaavaa kuin peruskoulun ja lukion? Voisiko sen laskukaavan saada näkyviin?

 • Mikäli avustaja sijaistaa hoitajaa esimerkiksi kahden sairaslomapäivän takia, tulisiko avustajalle tehdä hoitajan työsopimus ja tällä tavalla hän saisi hoitajan palkkaa? 

  Toinen esimerkki:

  Jos etukäteen on tiedossa että vastuullisten aikuisten määrä suhteessa lapsiin ei täyty iltapäivällä kahden tunnin ajalta, voidaanko avustaja velvoittaa olemaan vastuullinen ilman erillistä työsopimusta? Tulisiko tällainen tilanne näkyä jotenkin työvuorolissa. Vai voiko avustajalle tehdä parin tunnin hoitajan sopimusta vai tulisiko koko päivälle tehdä hoitajan sopimus?

 • Minulla on vakituinen työ kunnalla täysillä tunnelilla(38.25). Voinko tehdä sijaisuuksia toisessa yksikössä? Eli jos olen esim koulun puolella töissä voiko tehdä vakan puolella?