irtisanoutuminen

 • Olen työsuhteessa (5kk) määräaikaisena sijaisena.

  Työsopimuksessa sanotaan, että irtisanomisaika määräytyy työntekijään sovellettavan virka-/työsopimuksen mukaan.

  Mitä tämä tarkoittaa? Mikä on irtisanomisaika ja voinko joutua korvausvelvolliseksi jos päätän sopimuksen ennen määräaikaa?

 • Hei, olen siirtymässä saman kaupungin sisällä toiseen tehtävään ja irtisanoutumassa vakituisesta työsuhteestani. Työsuhteeni päättyy 31.7.20 ja uusi alkaa 3.8 eli vkl on välissä. Vaikuttaako tämä lomiin, jotka minulle ovat kertyneet ennen irtisanomista? 

 • Työntekijän itse irtisanoutuessa kun työsuhde on kestänyt alle 5 vuotta, onko aina irtisanomisaika 14 vrk vai voiko olla paikallisia tai kunnan omia säännöksiä?
 • Olen aloittanut kunnan palveluksessa Joulukuussa 2019. Minulle on kertynytlomia  lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020-31.3.2021  26 lomapäivää.

  lisäksi ajalta 1.4-30.11.2021 minulle on kertynyt/kertyy 2,5 päivää/kk

  Olen joutunut lähettämään pitkää kestäneen työpaikkakiusaamisen takia työnantajalle viestin joka on tulkittu virheellisesti irtisanoutumiseksi.

  irtisanoutumisajankohdaksi on tulkittu 15.11.2021.

  Työssä haluaisin olla 30.11.2021 saakka ja ottaa  ajalta 1.4.2020-30.11.20121 kertyneet 26 lomapäivää lomapäivää ja kaikki 2021 kertyneet lomapäivä lopputilin yhteydessä kaikki rahakorvauksena.

  Nyt työn antaja on ilmoittanut että he pakottavat minun pitämään kaikki 26 lomapäivää ennen tuota viimeistä työpäivän ajankohtaa  joka on 30.11.2021.

  irtisanoutumisajan kohta ei ole kesälomakaudella joten he eivät voi määrätä minua olemaan lomalla tuota 26 lomapäivää.

  Mikä on teidän näkemyksenne asiasta onko työnantajalla oikeus määrätä lomat pidettäviksi ennen työn loppumista.

 • Saanko kvtessin kertakorvauksen 2023, jos minun pitäisi irtisanoutua töistä toukokuussa aloittaaksesi uuden työn toisella työnantajalla kesäkuun alussa. Jos saan, kumpi sen maksaa, vanha vai uusi työnantaja? 

 • Miten käy lopputilirahojen kanssa? Irtisanomisaika on 14vrk ja kuukauden kesäloma. Eli miten käy, jos irtisanon itseni esim. 15.6 ja olen ilmoittanut jo kesäloman alkavaksi 25.6. Mitä rahoja menetän??
 • Hei, minulla on määräaikainen sopimus 3kk. Jos haluan irtisanoa itseni niin onko irtisanomisaika 14 päivää vai voinko vain lopettaa saman tien? Entä jos irtisanomisaikaa ei noudata? Voiko  siitä tulla jotain sanktiota vai seuraako siitä ns. pelkästään potkut? Entä mitä käy tälläisessa tilanteessa lomapäiville jotka on saanut?

 • Mitä tarkoittaa, jos määräaikaisessa työsopimuksessa lukee: määräaikainen työsopimus on irtisanottavissa molemmin puolin noudattaen virka-ja työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja

 • Olen ollut nykyisessä työpaikassani 10 vuotta, määräaikaisilla sopimuksilla. Sopimukset ovat 3kk mittaisia. Tiedän, että työnantajan puolelta tilanne on törkeä. Mutta mites työntekijänä, kun työsopimuksen taas loppuu, voinko vaan jättää allekirjoittamatta uutta ja päättää työsuhteeni? Vai onko minulla jotain velvoitteita? Tulisiko työnantajan tässä tilanteessa maksaa kertyneet ja pitämättömät lomat? 

 • Työsopimuksessa (2 vuoden määräaikainen työsopimus) lukee, että irtisanomisaika määräytyy KVTES:in mukaan. Onko työntekijän mahdollista irtisanoutua ennen määräaikaisuuden päättymistä/päättää määräaikaisuus aiemmin kuin sopimuksessa lukee? Mikä on irtisanoutumisaika?