Esihenkilötehtävät vs työnjohdolliset tehtävät

432 lukukertaaPalkkaus
0

Uudistetussa SOTE sopimuksessa on esihenkilöhtehtävät ja ei työjohdolliset tehtävät. Mitä tarkoittaa /tulkitaan jälkimmäisessä ”Esimerkiksi apulaisosastonhoitaja tai vastaava ohjaaja kuuluu tähän palkkahinnoittelukohtaan, jos hänen tehtäviinsä ei kuulu esihenkilövastuuta.”? 

Onko työvuorosuunnittelu ei esihenkilövastuuta? 

kysyjä vastasi kysymykseen 29.3.2024
Lisää kommentti
0
M (vieras) 0 Kommentti

SOTE-sopimuksen mukaan työaikalain alaisia töitä varten on työnantajan laadittava työvuoroluettelo.
Esihenkilö voi antaa työvuorosuunnittelun jollekin toiselle, mutta se ei vielä tee työvuorosuunnittelijasta esihenkilöä. Vastuu työvuorosuunnittelusta säilyy aina esihenkilöllä, jonka on vähintäänkin tarkistettava työvuorolistat ennen kuin ne annetaan tiedoksi.

Esihenkilötehtävät ja työnjohdolliset tehtävät
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2024/3/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-tyo-ja-virkaehtosopimuksen-SOTE-sopimus-uudet-palkkahinnoitteluliitteet
-> luvut 6.2.2 ja 6.2.3

Ylläpito julkaisi viestin 29.3.2024
Lisää kommentti
Kirjoita vastauksesi.