Pitääkö korvata työaika,jos käy erikoissairaanhoidon piirissä lääkärissä ja tutkimuksissa?

418 lukukertaaTyöaika
0

Pitääkö korvata se aika, jos käy eikoossairaanhoidon tutkinuksissa tai lääkärissä, jos sitä ei saa työn ulkopuolelle järjestettyä?

Vieras vastasi kysymykseen 8.5.2024
Lisää kommentti
0
Kops (vieras) 0 Kommentti

Ei tarvitse korvata, jos ei mennyt tutkimuksiin oma-aloitteisesti, vaan oli lääkärin lähete. (KVTES III luku 4 § 2 mom. 5. kohta)

https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/tyoaika-tutkimukset-tarkastukset
”Mikäli tutkimusta ei voida tehdä työajan ulkopuolella tai kysymyksessä on äkillinen tutkimustarve, työnantajan on järjestettävä vapautus työstä. —
Vapautus työstä ei vaikuta palkanmaksuun eikä tutkimuksen vuoksi vajaaksi jäävää työaikaa teetetä takaisin. Poissaoloaika ei kuitenkaan ole toteutunutta työaikaa tarkasteltaessa tehtyä säännöllistä työaikaa ja sitä onko lisä- ja ylityöraja ylittynyt. Jos jostain muusta syystä on tarve tehdä suunniteltua enemmän työaikaa, lisä- ja ylityötä voi syntyä. …”

Ylläpito julkaisi viestin 9.5.2024
Lisää kommentti
Kirjoita vastauksesi.