Ristiriitoja TES:n määräyksissä?

465 lukukertaaVuosilomavuosiloma vuosilomalaki
0

Hei,

työehtosopimuksen neljännen luvun, ensimmäisen pykälän toisen momentin mukaan TES:n määräykset ”korvaavat vuosilomalain säännökset, jollei jäljempänä tässä määräyksessä tai tässä luvussa ole erikseen toisin määrätty.” Myöhemmin saman luvun viidennen pykälän kolmannessa momentissa todetaan, että ”Viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus on aina vähintään vuosilomalain mukainen.” Kuitenkin 5 §:n 2. momentin 3. kohdan taulukon mukaan vuosilomapäiviä kertyy vähemmän kuin mitä vuosilomalaissa on määrätty. Eivätkö nämä määräykset ole ristiriidassa keskenään?

Lilli vastasi kysymykseen 4.5.2024
Lisää kommentti
0
Kati (vieras) 0 Kommentti

@Lilli

KVTES:ssa viikon loma kuluttaa 5 lomapäivää, mutta vuosilomalain mukaan niitä kuluisi 6. Esim. jos KVTES:n 7 päivän loma alkaa maanantaina, niin 7 lomapäivää on 1ma, 2ti, 3ke, 4to, 5pe, 6ma ja 7ti. Vuosilomalain mukaiset 8 lomapäivää olisivat 1ma, 2ti, 3ke, 4to, 5pe, 6la, 7ma ja 8ti. Yhtä pitkät lomat, koska KVTES:ssa lomat lasketaan työpäivänä ma-pe, mutta vuosiomalain mukaan arkipäivinä ma-la.

Jos saisit lomakorvauksen noista pitämättä jäävistä lomapäivistä ja palkkasi olisi 2000 €/kk, niin KVTES:n mukaan se olisi 7*2000/20,83=672,11 mutta vuosilomalain mukaan 8*2000/25=640,00

Ylläpito julkaisi viestin 4.5.2024
Lisää kommentti
0
Lilli (vieras) 0 Kommentti

Hei, kuten itsekin toteat, ”Lisäksi 5 § 3 mom. takaa, että viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus on aina vähintään vuosilomalain mukainen.”

Kuitenkin taulukon mukaiset lomat ovat vuosilomalain mukaisia lomia lyhyempiä. Esimerkiksi itse olen aloittanut työt KVTES:n alaisuudessa marraskuussa 2023, joten vuosilomalain mukaan lomapäiviä olisi pitänyt kertyä 8, mutta TES:n taulukon mukaan vain 7.

Ylläpito julkaisi viestin 4.5.2024
Lisää kommentti
0
Kati (vieras) 0 Kommentti

Minun mielestä noissa pykälissä ei ole ristiriitaa. 1 §:n 1 momentissa määrätään, mitä vuosilomalain pykäliä sovelletaan kunta-alan vuosilomiin. Sen mukaan loman ansaintaa koskevaa vuosiomalain 5 § 1 mom. ei sovelleta, joten loman pituus määräytyy KVTES:n vuosilomaluvun 5 § 2 mom. taulukoiden mukaan. Lisäksi 5 § 3 mom. takaa, että viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus on aina vähintään vuosilomalain mukainen. En nyt tässä hetkessä keksi, milloin tuo 3 momenttia olisi tarvinnut soveltaa.

KVTES:n vuosilomat ovat jo n. 25 vuotta kuluneet työpäivinä ma-pe. Sen sijaan vuosilomalain mukaiset yksityisten sopimusten lomapäivät kuluvat arkipäivinä ma-la. KVTES:n mukaan viikon oma vie 5 lomapäivää ja vuosilomalain mukainen viikon loma kuluttaa 6 lomapäivää.

Työsuhteen päättyessä pitämättä jääneistä lomapäivistä maksettavassa lomakorvauksessa on ero myös otettu huomioon. Lomapäiväkorvaus/päivä lasketaan kunta-alalla jakamalla varsinainen kk-palkka luvulla 20,83 mutta vuosilomalain jakaja on 25.

Ylläpito julkaisi viestin 3.5.2024
Lisää kommentti
Kirjoita vastauksesi.