Ristiriitoja TES:n määräyksissä?

482 lukukertaaVuosilomavuosiloma vuosilomalaki
0

Hei,

työehtosopimuksen neljännen luvun, ensimmäisen pykälän toisen momentin mukaan TES:n määräykset ”korvaavat vuosilomalain säännökset, jollei jäljempänä tässä määräyksessä tai tässä luvussa ole erikseen toisin määrätty.” Myöhemmin saman luvun viidennen pykälän kolmannessa momentissa todetaan, että ”Viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus on aina vähintään vuosilomalain mukainen.” Kuitenkin 5 §:n 2. momentin 3. kohdan taulukon mukaan vuosilomapäiviä kertyy vähemmän kuin mitä vuosilomalaissa on määrätty. Eivätkö nämä määräykset ole ristiriidassa keskenään?

Lilli vastasi kysymykseen 4.5.2024
Lisää kommentti
0
Kati (vieras) 0 Kommentti

Minun mielestä noissa pykälissä ei ole ristiriitaa. 1 §:n 1 momentissa määrätään, mitä vuosilomalain pykäliä sovelletaan kunta-alan vuosilomiin. Sen mukaan loman ansaintaa koskevaa vuosiomalain 5 § 1 mom. ei sovelleta, joten loman pituus määräytyy KVTES:n vuosilomaluvun 5 § 2 mom. taulukoiden mukaan. Lisäksi 5 § 3 mom. takaa, että viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus on aina vähintään vuosilomalain mukainen. En nyt tässä hetkessä keksi, milloin tuo 3 momenttia olisi tarvinnut soveltaa.

KVTES:n vuosilomat ovat jo n. 25 vuotta kuluneet työpäivinä ma-pe. Sen sijaan vuosilomalain mukaiset yksityisten sopimusten lomapäivät kuluvat arkipäivinä ma-la. KVTES:n mukaan viikon oma vie 5 lomapäivää ja vuosilomalain mukainen viikon loma kuluttaa 6 lomapäivää.

Työsuhteen päättyessä pitämättä jääneistä lomapäivistä maksettavassa lomakorvauksessa on ero myös otettu huomioon. Lomapäiväkorvaus/päivä lasketaan kunta-alalla jakamalla varsinainen kk-palkka luvulla 20,83 mutta vuosilomalain jakaja on 25.

Ylläpito julkaisi viestin 3.5.2024
Lisää kommentti
Näytetään 1 yhteensä 3 vastauksesta, klikkaa tästä nähdäksesi kaikki vastaukset.
Kirjoita vastauksesi.