Saako esimiehen sijaistuksesta korvausta?

0

Jos esimies on pitkällä sairauslomalla, tässä tapauksessa 4 (neljä) kk miten se vaikuttaa sijaiseksi pyydetyn palkkaan?

Maija Amperla vastasi kysymykseen 11.1.2024
Lisää kommentti
0
Mä kopoin (vieras) 0 Kommentti

Kvtes 2. Luku 10 pykälä: Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. …

Kvtes-palkkausjärjestelmäopas s. 40:

Tehtävän vaativuuden muutos sijaisuuksissa
Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee sijaisuuk￾sia, jotka kestävät yhdenjaksoisesti vähintään kaksi viik￾koa, jolloin tarkistamisajankohta on sijaisuuden alussa.
Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siir￾to toiseen virkaan tai tehtävään on otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa, esim. velvollisuus toimia
tilapäisesti esimiehen sijaisena. Organisaatiossa on hyvä yhdessä linjata, miten pitkän sijaisuuden jälkeen varahenkilölle maksetaan esimiehen palkkaa. Tilapäisyys
tarkoittaa lyhyitä sairaslomia, virka- tai työvapaita tai muita syitä, joiden vuoksi esimies on estynyt väliaikai￾sesti hoitamasta tehtäväänsä.
On syytä selvittää, mitä tehtäviä esimiehen sijainen tekee esimiehen poissaolojen aikana. Jos esimiehen poissa ollessa sijainen tekee kaikki esimiehelle kuuluvat
tehtävät, sijaiselle on perusteltua maksaa esimiehen tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen tehtäväkoh￾tainen palkka. Jos esimiehen sijaisen ei tarvitse tehdä
kaikkia esimiehelle kuuluvia tehtäviä, tehtävän vaati￾vuus voidaan arvioida sijaisuusajalta erikseen ja päättää tehtäväkohtainen palkka sen mukaisesti.

Ylläpito julkaisi viestin 11.1.2024
Lisää kommentti
Kirjoita vastauksesi.