Sijaisen valitseminen

586 lukukertaaVirkavapaaEsihenkilö sijainen sijaisuus
0

Miten tulisi voiko seuraavalla tavalla oimia kun organisaatiossa on kaksi tietohallintasiantuntijaa. Näistä toinen oli aikaisemmin tietohallintojohtajan sijaisena hänen vanhemmanvapaan ajan. Nyt tietohallintojohtaja jää virkavapaalle ja aikaisemmin sijaisena toimineelle annetaan sijaisuus automaattisesti ilman että toiselle samalla tittelillä ja koulutuksella työskentelevälle tietohallintoasiantutijalta edes kysytään halukkuutta sijaisuuteen.

Tietohallintoasiantuntija vastasi kysymykseen 21.2.2024
Lisää kommentti
0
Jos (vieras) 0 Kommentti

Jos uudesta sijaisuudesta on etukäteen asianmukaisesti tiedotettu ja sitten noudatettu paikallisesti vahvistettuja rekrytointiohjeita, niin vastaus on Kyllä

Jos olet ammattiliiton jäsen, niin puhu luottamusmiehen kanssa.

Ilmoittaminen vapautuvista työpaikoista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L2P6

Työsuhteeseen ottaminen: Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas sivu 10: https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2021/kunnallisen-esimiehen-tyosuhdeopas

Ylläpito julkaisi viestin 21.2.2024
Lisää kommentti
Näytetään 1 yhteensä 1 vastauksesta, klikkaa tästä nähdäksesi kaikki vastaukset.
Kirjoita vastauksesi.