Vuosilomien pitäminen opintovapaan jälkeen

372 lukukertaaVuosilomaopintovapaa vuosiloma
0

Yhtäjaksoinen kahden vuoden opintovapaani loppuu tammikuussa 2025. Täytyykö minun pitää vuonna 2023 & 2024 kertyneet vuosilomat suoraan opintovapaan jälkeen? Vai voinko pitää ne normaalina vuosiloma-aikana?

Reetta vastasi kysymykseen 10.4.2024
Lisää kommentti
0
Kepa (vieras) 0 Kommentti

Lomavuosien 2023 ja 2024 vuosilomien osalta toimitaan 7 § 5 mom. soveltamisohjeen ja 8 § 2 mom. mukaan

7 § 5 mom. soveltamisohje: Mikäli viranhaltijalle/työntekijälle on myönnetty muu pitkäaikainen virka-/työvapaa kuin äitiys- tai isyysvapaa, vuosiloma voidaan antaa virka-/työvapaan aikana, kuitenkin 11 §:stä (vuosiloman siirto työkyvyttömyyden johdosta) ilmenevin poikkeuksin. Ellei 8 §:n 2 momentin perusteella muusta sovita, vuosiloma on siis annettava viimeistään lomavuotta seuraavana vuonna 30.4. mennessä, vaikka viranhaltija/työntekijä olisikin esim. harkinnanvaraisella virka/työvapaalla, vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai opintovapaalla. Edellä mainittu virka-/työvapaa keskeytetään vuosiloman ajaksi.

8 § 2 mom.: Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat palvelussuhteen kestäessä sopia vuosiloman antamisesta ajanjaksolla, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Lisäksi voidaan sopia 10 vuosilomapäivää ylittävän vuosiloman osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.

Opintovapaan ajalta kertyneistä vuosilomapäivistä katso vuosilomaluvun 4 § kohdat 5 ja 9.

Jos opintovapaatasi ei keskeytetty vuosiloman ajaksi 2023  ja sinulle ei maksettu vuosilomapalkka, niin ota yhteyttä esihenkilöön ja neuvottele molempien lomavuosien pitämättömille vuosilomille sopivat ajankohdat.

Ylläpito julkaisi viestin 10.4.2024
Lisää kommentti
Kirjoita vastauksesi.